Ympäristöministeriö rahoittaa 1,3 miljoonalla eurolla seitsemää uutta hanketta, joissa edistetään toimia yhdyskuntien jätevesien ravinteiden hyödyntämiseksi ja tuetaan ravinteiden kierrätyksen symbiooseja eli eri toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja. Jätevesien ravinteiden kierrätyksellä parannetaan kiertotalouden keinoin Suomen ravinne- ja energiaomavaraisuutta sekä huoltovarmuutta, edistetään Suomen hiilineutraaliustavoitteita ja tehostetaan vesien suojelua.

Neljää hanketta rahoitetaan EU:n elpymisvälineestä (Next Generation EU) Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyen ja kolmea ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta (Raki). Käynnistyvissä hankkeissa muun muassa kehitetään uusia tekniikoita jätevesien ravinteiden jalostamiseksi turvallisiksi lopputuotteiksi lannoiteteollisuuden raaka-aineina, metsälannoitteina tai bioenergian kasvatuksessa. Hankkeissa testataan esimerkiksi jätevesilietteen pyrolysointia, uutta biomikseriä jätevesilietteen hygienisointiin sekä kehitetään ja kokeillaan fosforin struviittisaostusta lietteen kuivauksessa syntyvästä nestejakeesta. Yhdessä hankkeessa pyritään luomaan edellytykset Lapin viiden kunnan yhteiselle biokaasuhankkeelle.

Nykyisessä maailmantilanteessa huoltovarmuuden rooli on korostunut, kun pyrkimyksenä on päästä nopealla aikataululla eroon venäläisistä polttoaineista, kemikaaleista ja muista tuotantopanoksista. Ympäristöministeriö avaa uusia avustushakuja ravinteiden talteenoton hankkeille vielä tämän vuoden aikana ja niistä tiedotetaan erikseen Avustukset ja tuet -verkkosivuilla.

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Uudet hankkeet yhdyskuntien jätevesien ravinteiden hyödyntämiseksi käynnistyvät ympäristöministeriön rahoituksella appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.