Ympäristöministeriön rahoittamasta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankehausta käynnistyi tänä vuonna kahdeksan valuma-aluelähtöistä vesienhallintahanketta. Hankkeiden toteuttajina on kirjava joukko osaajia pienistä yhdistyksistä isoihin organisaatioihin. Rahoitusta on tarjolla myös syksyllä 2022.

Vuoden 2021 haun teemoina olivat monitavoitteinen valumavesien hallinta ja valuma-aluelähtöisten vesiensuojelutoimien lisääminen erityisesti luonnonmukaisin ratkaisuin. Hankkeiden avulla parannetaan vesien tilaa ja varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ääriolosuhteisiin, unohtamatta luonnon monimuotoisuuden lisäämistä ja ylläpitoa. Hankkeiden kestot ovat yhdestä kolmeen vuotta. Hankkeiden budjetit vaihtelivat noin 20 000 eurosta puoleen miljoonaan euroon. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Seuraava avustushaku on 18.10. – 30.11.2022 osana ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Avustusta voi hakea maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeisiin, jotka:
-edistävät kestävää valuma-aluelähtöistä vesistökunnostuksen suunnittelua, toteutusta ja yhteistyötä
-edistävät maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hillintää
-parantavat pellon vesitaloutta innovatiivisesti
-vähentävät vesistöön kohdistuvaa ulkoista kuormitusta
-pidättävät ja viivyttävät vettä valuma-alueella
-lisäävät luonnon monimuotoisuutta

Avustettavat hankkeet voivat olla laajoja yhteistyöhankkeita tai paikallisia suunnittelu- tai toteutushankkeita.

Lähde: Ely-keskus

The post Uusia hankkeita valumavesien hallintaan käynnistynyt – rahoitushakua jatketaan syksyllä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.