Valtioneuvosto antoi tänään 10.11.2022 hallituksen esityksen eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta. Rauhoitussäännökset päivitettäisiin vastaamaan uudistettavana olevan luonnonsuojelulain säännöksiä. Esityksessä muutettaisiin yhteensä 21 lakia. Lait koskevat ennen vuotta 1996 perustettua 28 kansallispuistoa, kaikkia Suomen 19 luonnonpuistoa sekä 12 muuta luonnonsuojelualuetta. ”Vankka lakipohja on tärkeää, jotta luontomme monimuotoisuus saadaan turvattua. Nyt yhtenäistämme vanhojen suojelualueiden lakeja tälle vuosikymmenelle,” ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

​​​​​​​Esityksessä alueiden rauhoitussäännökset kirjattaisiin perustuslain edellyttämällä tavalla lakiin, kun ne tällä hetkellä on annettu asetustasolla. Rauhoitussäännökset myös päivitettäisiin vastaamaan uudistettavana olevan luonnonsuojelulain säännöksiä. Esimerkiksi haitallisten vieraslajien poisto sekä vaaraa tai taloudellista vahinkoa aiheuttavien riistaeläinlajien yksilöiden poisto helpottuisivat vanhoilla suojelualueilla lakien päivittämisen myötä. Lisäksi uuden luonnonsuojelulain mukainen malminetsintäkielto laajenisi ennen vuotta 1996 perustettuihin kansallis- ja luonnonpuistoihin.

Saamelaisten kotiseutualueella on tarkoitus varmistaa saamelaisten kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen edellytykset rauhoitussäännöksiin tehtävin kirjauksin. Esityksessä ei ehdoteta muutettavan nykyisten luonnonsuojelualueiden rajauksia eikä tehdä merkittäviä muutoksia voimassa oleviin rauhoitussäännöksiin. Lausuntokierroksella palautetta annettiin erityisesti koskien saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia, paikallisten asukkaiden oikeuksia, malminetsintää sekä poronhoidon edellytysten ja metsästysoikeuksien turvaamista. Kansallis- ja luonnonpuistojen ja muiden valtion suojelualueiden rauhoitussäännösten kirjaamista lakiin sekä säännösten päivittämistä pidettiin tarpeellisena ja kannatettavana.

Tavoitteena on, että päivitetyt lait tulisivat voimaan samanaikaisesti uuden luonnonsuojelulain kanssa 1.6.2023.

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Vanhojen luonnonsuojelualueiden lakeja päivitetään – malminetsintäkielto kansallis- ja luonnonpuistoihin sekä Punkaharjulle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.