EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD tulee voimaan vaiheittain vuodesta 2024 alkaen. Suomen suurin pientalovalmistaja DEN Finland on alan edelläkävijänä julkaissut vastuullisuusraporttia jo vuodesta 2021, vaikka DENin kokoisille yrityksille raportointi tulee pakolliseksi vasta tulevien vuosien aikana. DEN kehittää vastuullisuustyötään ja vastuullisuusraportointiaan jatkuvasti. DEN Finland haluaa olla mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa ja vauhdittamassa rakennusalan siirtymää hiilineutraaliksi, joten vastuullisuus on yhtiön strategian keskeinen elementti ja osa kaikkea toimintaa. Ilmastotyön lisäksi DENin vastuullisuustyön painopisteitä ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys sekä hyvä hallintotapa.

DENin vastuullisuusraportin tarkoituksena on kertoa sidosryhmille läpinäkyvästi yhtiön toiminnan taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista sekä tarjoata tietoa toiminnan kehittämiseksi entistä kestävämmäksi. Raportissa on avattu DENin hiilijalanjälki ja kerrottu työturvallisuuteen ja hallintoon liittyviä tunnuslukuja. “Läpinäkyvyys vastuullisuusasioissa on todella tärkeää, jotta asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat halutessaan saada kumppanistaan oikeita tietoja päätöstensä tueksi. Lisäksi mittaaminen ja raportointi antaa eväitä myös kehitystyölle ja auttaa valitsemaan vaikuttavia ja tehokkaita kehitystoimenpiteitä esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämiseksi”, kertoo Maria Mroue, DEN Finlandin viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja.

DEN-rakennusten hiilijalanjälki on pienempi kuin rakennuksilla keskimäärin. Vuonna 2022 DEN onnistui pienentämään hiilijalanjälkeään yhdeksän prosenttia, ja liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki pieneni jopa 16 %. Vain pieni osa DENin hiilijalanjäljestä syntyy talojen tuotantoprosessista, joten yhtiö on käynnistänyt useita toimenpiteitä erityisesti materiaalien ja raaka-aineiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi entisestään yhdessä toimittajakumppanien kanssa.

EU:n kestävyysraportointidirektiivi Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2024 alkaen. Jatkossa kaikkien suurten yritysten ja pörssiyhtiöiden on julkaistava tiedot niiden sosiaalisista ja ympäristökysymyksistä aiheutuvista riskeistä ja mahdollisuuksista sekä toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Direktiivin vaikutus valuu myös pienempiin yrityksiin, joilla raportointivelvollisuutta ei ole, sillä isot yritykset vaativat myös kumppaneiltaan vastuullisuutta.

Uuden raportointidirektiivin tavoitteena on kannustaa yrityksiä vastuullisempaan toimintaan, vähentää viherpesua, yhtenäistää yritysten vastuullisuusraporttien sisältöä ja lisätä raporttien luotettavuutta. Direktiivin yksityiskohdat ja tarkemmat aikataulut, kuten myös raportoinnissa käytettävä standardi, ovat vielä työn alla ja julkaistaan myöhemmin.

Lähde: Den Finland Oy

The post Vastuullisuusraportointi tulee pakolliseksi – DEN raportoi jo nyt appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.