Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän valmistelema pohjamuistio kaivosveron uudistamiseksi on kunniahimoton. Muistiossa käsitellään eri veromallien ominaisuuksia puutteellisesti ja vinoutuneesti, arvioi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) juuri valmistuneessa lausunnossaan. Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi kaivosveron uudistaminen, ja yli 58 000 allekirjoittajan kansalaisaloitteen seurauksena veron uudistamisesta on myös eduskunnan talousvaliokunnan lausuma.

Kaivosverotus on haluttu uudistaa, koska nykymallin on katsottu antavan kaivosyhtiöille kohtuuttoman edulliset mahdollisuudet hyödyntää Suomen uusiutumattomia mineraaliveroja moneen muuhun kehittyneeseen maahan verrattuna. Taustalla on muun muassa kaivosyhtiö Terrafamen toiminnasta joitakin vuosia sitten paljastuneet ongelmat.

Kaivosveron toteuttamisessa on kaksi eri päämallia: ns. rojaltivero ja ns. voittovero. Rojaltiverossa verotuloja kerätään louhitun malmin tai mineraalin painon tai arvon mukaan. Voittoverossa puolestaan verotetaan kaivosyhtiön toiminnan voittoa. Rojaltiverolla verotetaan siis tuotannon bruttopainoa tai -arvoa. Voittoverolla verotetaan kaivostoiminnasta syntynyttä voittoa. Hallituksen tavoitteena on kerätä vuosittain kaivosverolla 25 miljoonaa euroa. Virkamiestyöryhmä pitää rojaltiveroa sopivampana, mutta VATT:n lausunnon laatineen, veropolitiikan johtavan tutkijan Seppo Karin mukaan voittovero olisi monella tapaa perustellumpi malli.

”Työryhmä pitää rojaltiveroa Suomeen sopivampana, koska se on työryhmän arvion mukaan hallinnollisesti helpompi toteuttaa. Tämä ei ole kestävä peruste veropolitiikan rakentamiselle. Sitä paitsi voittoveron toteuttaminen on yhtä helppoa tai vaikeaa kuin rojaltiveron. Myös suomalaiset kaivosyritykset pitävät voittoveron toteuttamista osaltaan hyvin yksinkertaisena”, arvioi VATT:n Seppo Kari.

Työryhmä pitää myös tärkeänä sitä, että rojaltiverossa tuottoa alkaa tulla heti, kun louhinta alkaa. Voittoverossa tuottoa tulee vasta siinä vaiheessa, kun kaivostoiminnasta syntyy voittoa. Rojaltiverotuloihin eivät maailmanmarkkinahinnat juuri vaikuta, mutta voittoverotuloihin sitäkin enemmän. Esimerkiksi metallien hintojen nousu 50 prosentilla kuusinkertaistaisi verotulot. Hallitus teki vuoden 2022 talousarvioneuvotteluissa linjauksen veron käyttöönotosta vuonna 2023. VATT:n lausunto löytyy lausuntopalvelu.fi -portaalista.

Lähde: VATT

 

The post VATT: Kaivosveron uudistamisessa rima on asetettu liian alas appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.