Vihreän siirtymän tavoitteet on omaksuttu politiikkatavoitteiksi sekä kansallisella että EU-tasolla, mutta monet siirtymän vaikutuksista ovat vielä epäselviä. Yksi tutkimaton alue on osaamisen ja koulutuksen muutospaineet. Etlassa keväällä 2022 käynnistyvässä tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia osaamis- ja koulutustarpeita vihreä siirtymä ja Suomen hiilineutraalisuustavoite asettavat suomalaiselle yhteiskunnalle ja työelämälle.

Suomen kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite 2035 ja muut kestävän kehityksen tavoitteet vaativat kiireellisiä koulutuksen uudistuksia, koska osaamistarpeisiin vastaaminen vie vuosia. Vihreän siirtymän tavoitteet on omaksuttu politiikkatavoitteiksi sekä kansallisesti että EU-tasolla, mutta monet systeemiset vaikutukset ovat kuitenkin vielä epäselviä. Esimerkiksi osaamis- ja koulutustarpeisiin liittyviä muutospaineita ei tunneta tarpeeksi.

Etlassa käynnistyy keväällä 2022 yksivuotinen tutkimushanke Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS), jonka tarkoituksena on tutkia muutoksen mukanaan tuomia osaamis- ja koulutustarpeita suomalaiselle yhteiskunnalle ja työelämälle. Etlan lisäksi hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Demos Helsinki, joka koordinoi hanketta.

Etlan osuus hankkeessa keskittyy tarkastelemaan erityisesti vihreän siirtymän vaikutuksia ammatti- ja elinkeinorakenteeseen sekä työelämän osaamistarpeisiin. Lisäksi Etla on mukana työpaketissa, joka arvioi, miten osaamis- ja koulutusjärjestelmä nykytiedon valossa vastaa vihreän siirtymän myötä muuttuvaan ammattirakenteeseen ja osaamistarpeeseen. Etlassa hankkeesta vastaa tutkija Olli-Pekka Kuusela. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat tutkimusjohtaja Antti Kauhanen sekä tutkija Jussi Lintunen.

– Tutkimushanke vastaa suoraan yhteen suomalaisen yhteiskunnan haasteista eli kartoittaa vihreän siirtymän aiheuttamia osaamistarpeita tulevaisuudessa. Tarkastelemme myös, miten vihreän siirtymän vaatimaa osaamista voitaisiin edistää myös koulutusjärjestelmän ulkopuolella, esimerkiksi kolmannella sektorilla. Hankkeen tulosten pohjalta tuotetaan konkreettisia politiikkasuosituksia siitä, millaisia muutoksia koulutukseen ja oppimisympäristöihin jatkossa vaaditaan, toteaa Etlan Olli-Pekka Kuusela.

Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS) -tutkimushanke kestää vuoteen 2023. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman (VN TEAS) toimeenpanoa.

Lähde: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

 

The post Vihreä siirtymä haastaa työelämää – uusi hanke selvittää siirtymän koulutus- ja osaamistarpeita appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.