Tero Mustonen sai huhtikuussa 2023 maailman merkittävimmän ympäristöpalkinnon Goldman Prizen, jota kutsutaan myös vihreäksi Nobeliksi. Mustonen ja Snowchange-osuuskunta ennallistavat luontoa joka päivä.

Hän on ensimmäinen suomalainen, jolle yhdysvaltalainen Goldman-säätiö on myöntänyt palkinnon. Huhtikuusta 2018 tähän päivään Mustonen on johtanut 85 entisen teollisen turvetuotanto- ja metsätalouskohteen luonnontilan ennallistamista eri puolilla Suomea. Yhteensä 52 000 hehtaarin vaikutusala on muuttunut tuottaviksi, biologisesti monimuotoisiksi kosteikoksi ja elinympäristöiksi.

Vaatimaton palkinnonsaaja ei pröystäile saavutuksillaan. Tunnustusta oleellisempaa hänelle on muutoksen aikaansaaminen. Arvoltaan 200 000 euron palkinnon hän aikoo käyttää ennallistamistyöhön. Ympäristönsuojelijan ja ammattikalastajan tämän hetken unelmat ja tavoitteet ovatkin hyvin konkreettisia:

  • kotimaisen kalan arvon nostaminen
  • metsäpeuran vasomisalueiden hankinta ja ennallistaminen
  • järvilohen sukupuuton estäminen kutualueita ennallistamalla.

– Jengi tuntee saimaannorpan mutta ei Saimaan järvilohta, joka on vielä uhanalaisempi laji. Tavoitteena on ehkäistä sen kuoleminen sukupuuttoon.

Snowchange (Lumimuutos) sai alkunsa Mustosen työskennellessä Tampereen ammattikorkeakoulussa ympäristötekniikan opettajana, ja osuuskunta on sittemmin laajentunut yhä kansainvälisemmäksi. Osuuskunnan johtamisen lisäksi Mustonen on Itä-Suomen yliopiston maantieteen laitoksen dosentti ja ammattikalastaja.

Snowchange sai jo ensivuosinaan Suomen merkittävimmän luonnonsuojelupalkinnon, WWF:n Pandan. – Yhdistämällä pohjoisten alueiden paikallista tietoa tieteeseen saadaan käsillä olevaan muutokseen laajempi tulkintapinta, jossa myös historialliset muutokset sijoittavat nykyisen muutoksen kehykseensä.

Osuuskunnan tekemä ennallistamistoiminta sai alkunsa Jukajoen tapauksesta, jossa turvetuotanto aiheutti joen kalaston ja pieneliöiden tuhoutumisen. Snowchange kykeni 10 vuoden aikana ennallistamaan joen ja sitä ympäröivän suoalueen niin, että lohikalat palasivat jokeen kutemaan. Samaa mallia käytetään nyt koko Suomen laajuisesti. Goldman-palkinto annettiin tästä ennallistamisohjelmasta. Sillä saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti hyötyjä alueelle, joka on menettänyt luonnon monimuotoisuuttaan. – Mallissa korostuu ympäristönsuojelu yhdessä paikallisten, maaseudun ihmisten kanssa, ei jostain kaukaa Helsingistä käsin.

Lähde: Tampereen AMK

The post ”Vihreän Nobelin” saanut Tero Mustonen pelastaa maailmaa hehtaari hehtaarilta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.