Sisävesissä ja rannikolla on tehty tällä viikolla keskimääräistä vähemmän sinilevähavaintoja viileän sään ja sateiden seurauksena. Myös loppuviikosta havaitut sinilevän runsaat pintakukinnat Suomen merialueilla ovat nyt sekoittuneet koko vesikerrokseen. Viileä sää ja sateet ovat vähentäneet sinilevähavaintoja pintavesien sekoittumisen myötä. Tällä viikolla sinileviä onkin sekä sisävesissä että rannikolla selvästi vähemmän kuin ajankohdalle on tyypillistä. Myös kansalaishavainnoissa sinileväesiintymät ovat vähentyneet.

Eri puolilla Suomea on sisävesillä havaittu runsaasti levää kahdella ja hieman sinilevää 24 havaintopaikalla. Rannikon havaintopaikoista yhdellä on havaittu runsaasti ja viidellä hieman sinilevää. Havainnot on tehty lounais- ja etelärannikolla. Suomenlahdella, erityisesti Hangon ja Porvoon välillä, havaittiin sekä satelliittihavainnoissa että kauppalaivojen Alg@line-mittauksissa edellisen viikon loppupuolella runsaasti sinilevää veden pintakerroksissa. Myös Saaristomerellä havaittiin jonkin verran sinilevää, länsipuolella enemmän kuin itäpuolella. Viikonlopun ja alkuviikon tuulinen ja sateinen sää on kuitenkin sekoittanut pinnassa olleen sinilevän koko vesikerrokseen. Avomerialueilla pintalauttoja ei ole tällä viikolla havaittu.

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa. Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu yli 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa.

Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa pääasiassa satelliittihavainnoista, mutta myös Rajavartiolaitokselta, merentutkimusalus Arandalta, Utön ilmakehän- ja merentutkimusaseman automaattisesta kuvantamislaitteesta sekä risteily- ja kauppalaivoilta (MS Finnmaid ja MS Silja Serenade), joihin on asennettu Alg@line-mittauslaitteisto. Avomerialueiden osalta sinilevälauttojen ajelehtimisennusteita laaditaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen meripalveluiden kanssa.

Syke tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin vuonna 1998. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sinileväesiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Lähde: Suomen ympäristökeskus

The post Viileä ja sateinen sää on pitänyt sinilevätilanteen rauhallisena järvillä ja merellä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.