Lujia komposiittimateriaaleja tarvitaan esimerkiksi auto-, rakennus- ja huonekaluteollisuudessa. Business Finlandin rahoittama HiPer-projekti tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kehittämällä uusia kierrätettäviä lämpömuovattavia komposiitteja luonnonkuiduista ja muista biopohjaisista materiaaleista uudella teknologialla. Projektin tulosten odotetaan pitkällä tähtäimellä synnyttävän myös uusia investointeja Suomeen. Päästöjen vähentämiseksi teollisuudessa tarvitaan kevyempiä materiaaleja, fossiiliperäisten raaka-aineiden käyttöä tulisi vähentää ja materiaalien kierrätystä tulisi tehostaa. Kevyemmillä materiaaliratkaisuilla on suora yhteys kuljetuskustannuksiin.

VTT:n koordinoimassa HiPer-projektissa selluloosapohjaisten biokomposiittien valmistuksessa hyödynnetään paperin valmistukseen kehitettyä vaahtorainausteknologiaa, joka mahdollistaa suuret tuotantomäärät sekä energiatehokkaan tuotannon. ”Kaksivuotisessa projektissa VTT vie uusien biokomposiittien valmistuksen kohti teollista mittakaavaa yhteistyössä yritysten kanssa. Projektissa kehitettyjä ratkaisuja pilotoidaan VTT:n vaahtorainausta hyödyntävässä tutkimusympäristössä Jyväskylässä. Tarkoitus on viedä kehitys demotuotteiksi asti ja testata materiaaleja loppukäytössä. Uudella teknologialla komposiiteista on mahdollista tehdä kevyempiä, mutta silti yhtä lujia kuin olemassa olevat kaupalliset luonnonkuitukomposiitit. On arvioitu, että projektissa kehitettävällä valmistusteknologialla olisi mahdollista saavuttaa jopa 30 prosentin säästöt tuotantokustannuksissa”, sanoo projektipäällikkö Miika Nikinmaa VTT:ltä. Konsortiossa on mukana yhdeksän suomalaista yritystä, jotka kattavat koko arvoketjun raaka-ainetoimittajista brändin omistajiin: Valmet, Sulzer, Metsä Fibre, Koskisen, Isku, NMC Cellfoam, CH-Polymers, Volar Plastic ja Paptic.

Lämpömuovattavien biokomposiittien markkina kasvaa maailmanlaajuisesti 7.5 % vuosivauhtia (Markets and Markets, 2022). Vahva konsortio mahdollistaa kehitettyjen tuotteiden nopean kaupallistamisen. Projekti myös vahvistaa Suomen asemaa ympäristöystävällisten tuotteiden ja teknologian saralla. ”Projektissa kehitetään uusia innovatiivisia komposiittimateriaaleja, joita on mahdollista hyödyntää laajasti huonekaluissa korvaamaan fossiilisista raaka-aineista valmistettuja muoveja. Haluamme tätä kautta kantaa oman kortemme kekoon siinä, että tuotteidemme loppukäyttäjien asiakas- ja käyttäjäkokemus paranee ja kalustehankintojen hiilijalanjälki pienenee”, Iskun kehityspäällikkö Tuomas Mehtiö kertoo. “Sulzer haluaa tulla merkittäväksi uusien biopohjaisten prosessien ja kestävien materiaalien prosessilaitteiden toimittajaksi ja tekniseksi johtajaksi. Sulzer Pumps Finland on tässä merkittävässä roolissa. Tiivis yhteistyö tärkeiden loppuasiakkaiden, pilottivaiheen spin-off-yritysten ja tutkimuksen kanssa antaa meille erinomaisen mahdollisuuden oppia ja ymmärtää uusia sovelluksia ja niiden erityisvaatimuksia. Odotuksemme uusista biopohjaisista teknologioista ovat korkealla”, sanoo Reijo Vesala, Head of Business Segment Pulp, Paper and Board Industry Sulzerilta.

Lähde: VTT Info

The post VTT ja yritykset kehittävät ympäristöystävällisiä biokomposiitteja uudella teknologialla – tavoitteena on edistää uutta liiketoimintaa Suomessa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.