Vuokratöissä ja henkilöstön hankinnan toimialoilla sattui viime vuonna noin 5 000 työpaikkatapaturmaa. Määrä on noin 26 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020. Alalla sattuu merkittävästi enemmän työtapaturmia tehtyyn työmäärään suhteutettuna kuin muilla aloilla.

Vuokratyötä käytetään usein puskurina tilanteissa ja aloilla, joilla esiintyy paljon toiminnan volyymin vaihtelua. Koronapandemian johdosta nopeasti toteutetut sulkutoimet johtivat myös vuokratyössä tehtyjen tuntien laskuun vuonna 2020, mutta toiminta elpyi nopeasti heti vuonna 2021. Viime vuonna vuokratyön työtunnit nousivat koronaa edeltävän vuoden 2019 työtunteihin verrattuna reilut 10 prosenttia ja työpaikkatapaturmien määrä nousi lähes vuoden 2019 lukemaan.

Vaikka työpaikkatapaturmien lukumäärä kasvoi viime vuonna niin ikään reilusti, vuokratyön ja henkilöstön hankinnan toimialan työpaikkatapaturmien taajuus kuitenkin laski vuosina 2019–2021. Taajuus on kuitenkin edelleen huomattavasti korkeampi, noin 70 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden, kuin kaikkien muiden alojen yhteenlaskettu taajuus, joka oli viime vuonna hieman alle 30 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.

Vuokratyötä tehdään erilaisissa työympäristöissä. Noin 15 % vuokratyössä tapahtuneista työpaikkatapaturmista sattui tuotantotehtävissä, vajaa 13 % varastoinnin, lastaamisen ja kuorman purkamisen työtehtävissä ja 10 % uudisrakennustöissä. Palvelu- ja hoitoalan töissä vuokratöitä tekeville sattui 3 % vuokratöiden työpaikkatapaturmista.

Vuokratyön työturvallisuuden suurimmat haasteet liittyvät uusiin, vaihtuviin työympäristöihin ja työskentelytapoihin. Vuokratyöntekijän perehdyttämisellä työpaikan turvallisuuskäytäntöihin ja työympäristöön ehkäistään vaaratilanteita. Perehdyttäminen on erityisen haastavaa, kun sairastuneen työntekijän tilalle tilataan vuokratyöntekijä, joka ei ole aikaisemmin työskennellyt tilaajayrityksessä tai jos työtehtävä vaihtuu kesken työvuoron.

Vuokratyöntekijän omalla aktiivisuudellakin on merkitystä. Vuokratyöntekijät eivät välttämättä ilmoita työssään havaitsemiaan riskejä, vaaratilanteita eivätkä aina edes onnettomuuksiakaan. Vuokratyötä tilaavien yritysten ja vuokratyöntekijöitä välittävien yritysten pitääkin jatkossa keksiä yhteistyössä keinoja, joilla vuokratyöntekijöiden turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen muodostuisi rutiiniksi.

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)

 

The post Vuokratöissä sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä on tuplaantunut 15 vuodessa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.