Tänä keväänä etsitään jälleen uusia keinoja eläintilojen ja petojen rauhallisempaan rinnakkaiseloon, kun WWF:n laumanvartijahanke saa jatkoa. Työn tavoitteena on tutkia, voitaisiinko laiduneläinten suojelussa käyttää nykyistä laajemmin laumanvartijaeläimiä. Aiemmin on tutkittu laamojen laumanvartijataitoja, mutta tällä kertaa parrasvaloissa ovat koirat. WWF julkaisee laumanvartijakoiria harkitseville kattavan oppaan sekä kutsuu tilaisuuksiin, joissa on tarjolla sekä tietoa että vertaistukea.

Laumanvartijakoirat elävät vartioimiensa eläinten, tyypillisesti lampaiden, kanssa laumassa ja suojelevat niitä pedoilta. Sen lisäksi, että laumanvartijakoirat mahdollistavat karjatalouden ja petoeläinten rauhallisemman rinnakkaiselon, ne edistävät luonnon monimuotoisuutta turvaamalla eläinten laidunnuksen arvokkaissa perinneympäristöissä. Koirien on havaittu pelkällä läsnäolollaan ehkäisevän petojen ja karjan kohtaamisia. Mutta jos peto, esimerkiksi susi, löytäisikin tiensä laitumelle, koirat puolustavat laumaansa myös fyysisesti. ”Monet omistajat kokevat, että laumanvartijakoirat lisäävät yleistä turvallisuuden tunnetta, sillä ne tarjoavat karjatilalle ympärivuorokautisen hälytysjärjestelmän”, kertoo WWF:n projektityöntekijä ja lampuri Annaelina Kotilainen.

Kotilainen on soveltaen kääntänyt ja suomalaisesimerkeillä täydentänyt Linda van Bommelin (alkuperäinen opas) laatiman oppaan laumanvartijakoirien käyttöä harkitseville. Opas kertoo kattavasti muun muassa koiran hankinnasta, kouluttamisesta tehtäväänsä, koiran käyttäytymisestä sekä siitä aiheutuvista kuluista. “Tiloille, joille laumanvartijakoira voisi olla suureksi avuksi, käytännön tiedon puute ja epävarmuus koiran työkäytöstä voi olla koiran hankinnan estävä tekijä. Oikean rodun ja yksilön valinnalla sekä kasvatuksella laumanvartijakoirasta voi tulla kotieläintilalle todella pätevä työntekijä”, Kotilainen sanoo.

Oppaan lisäksi WWF järjestää koulutusta ja tilavierailuja laumanvartijakoiria harkitseville ja niitä jo käyttäville tilallisille. Ensimmäinen webinaari järjestetään 28. huhtikuuta, ja se on yleiskatsaus laumanvartijakoirien työkäyttöön. Webinaarissa luennoi koirankouluttaja Kaisa Hilska. Tilavierailuja järjestetään eri puolilla Suomea. Ensimmäinen vierailu pidetään 7. kesäkuuta Hilskan omistamalla Karjataidon luomutilalla Liedossa Varsinais-Suomessa. Lisätietoa hankkeesta sekä ohjeet koulutuksiin ja tilavierailuihin ilmoittautumiseen löytyvät hankkeen sivuilta osoitteesta wwf.fi/laumanvartijahanke.

Suomessa laumanvartijakoiria käytetään nykyisellään vielä verrattain vähän. Mutta he, joilla koiria on, kokevat niiden olevan hyödyllisiä petovahinkojen ehkäisyssä, ilmeni WWF:n viime vuonna julkaisemassa kyselyssä. Kyselyn mukaan petojen aiheuttamat vahingot olivat kääntyneet selvään laskuun laumanvartijakoiria käyttävillä eläintiloilla koiran ottamisen jälkeen.

“Susien eläintiloille aiheuttamat vahingot ovat ongelma, jonka ratkaisuissa WWF haluaa tukea tilallisia. Petoaita on aina hyvä vaihtoehto, mutta jos eläimiä ja laidunlohkoja on paljon, tulee kartoittaa myös muita vaihtoehtoja, kuten koirien käyttöä. Luonnonlaidunnuksella ylläpidetään uhanalaisia perinneympäristöjä, kuten niittyjä, joten vahinkojen ennaltaehkäisy edistää myös luonnon monimuotoisuutta”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.

Laumanvartijakoirat petovahinkojen torjunnassa suomalaisilla karjatiloilla on WWF:n vetämä ja ympäristöministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke. Se on jatkoa viime vuonna päättyneelle Laumanvartijaeläinten käytön lisääminen Suomessa -hankkeelle.

Lähde: WWF Suomi

The post WWF edistää koirien käyttöä petojen torjunnassa lammaslaitumilla appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.