Raaseporin Hangistiin rakennettavat kosteikot pidättävät pelloilta ja metsästä tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormaa ja tarjoavat elinympäristön useille lajeille. WWF rakennuttaa Raaseporiin Hangistin tilan maille kaksi kosteikkoa, joiden tavoitteena on parantaa maa- ja metsätalouden vesienhallintaa, vähentää Itämeren ravinnekuormitusta ja edistää alueen luonnon monimuotoisuutta. ”Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia, ja sen vaikutukset näkyvät tälläkin hetkellä Suomen rannikolla sinileväkukintojen muodossa. Kosteikot vähentävät ravinteiden ja kiintoaineen valumista Itämereen ja torjuvat näin rehevöitymistä”, WWF:n meriasiantuntija Iiris Kokkonen sanoo. ”Kosteikkojen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään, sillä ilmastonmuutoksen myötä sateiden ja samalla ravinne- ja kiintoainevalumien odotetaan lisääntyvän huomattavasti.”

Hangistiin rakentuvat kosteikot ovat malliesimerkki tehokkaasta ravinnekuormituksen torjunnasta. Suoraan Itämereen laskevan uoman päähän rakennettavat kosteikot puhdistavat kokonaisen uoman valumavesiä. Kosteikot rakennetaan Hangistvikenin ruovikoituneen merenlahden pohjukan alaville pelto- ja rantametsäalueille alueen halki virtaavan päälaskuojan molemmin puolin. Kosteikot käsittelevät valumavesiä yhteensä 115 hehtaarin suuruiselta maa- ja metsätalousvaltaiselta alalta. Päälaskuojan länsipuolelle rakennetaan 0,98 hehtaarin suuruinen kosteikko patoamalla ja itäpuolelle puolestaan 0,85 hehtaarin suuruinen kosteikko kaivamalla. Yhdessä ne hidastavat valumavesien virtausta ja tehostavat ravinteiden ja kiintoaineen talteenottoa. ”Lisäksi uudet kosteikot tarjoavat elinympäristön monille eläimille, kuten linnuille ja kaloille, sekä toimivat vesivarastoina kesän helteisimpinä ajanjaksoina”, Kokkonen sanoo.

Hangistin tilalliset Anette Gottberg-Nordström ja Kaj Nordström ovat mielellään mukana kosteikkohankkeessa. ”On hienoa, että voimme olla osallisena ympäristön suojelemisessa ja monimuotoisuuden edistämisessä. Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille ja yhdessä voimme tehdä muutoksia oikeaan suuntaan.”

Kosteikot toteutetaan osana WWF:n RANKKU-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Länsi-Uudenmaan rannikkovesien tilaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Kaksi ja puoli vuotta kestävässä hankkeessa rakennetaan muun muassa kosteikkoja yhteistyössä maanomistajien kanssa, järjestetään roskienkeruutalkoita ja kunnostetaan elinympäristöjä.

Lähde: WWF Suomi

The post WWF rakennuttaa Raaseporiin kaksi kosteikkoa torjumaan Itämeren rehevöitymistä ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.