Ympäristöjärjestö WWF rakentaa yhdessä paikallisen maanomistajan kanssa kaksitasouoman, joka hillitsee tulvia ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. WWF Suomi käynnistää vesiensuojelukesän Länsi-Uudellamaalla rakentamalla maatalouden tulvia ehkäisevän, 100 metriä pitkän kaksitasouoman Inkoon Björkkullaan.

Kaksitasouoma on pelloille kertyvää sade- ja valumavettä säätelevä rakenne. Se toimii niin, että pellossa tällä hetkellä olevasta uomasta poistetaan kasvillisuus välttämättömistä kohdista. Uoman vierelle rakennetaan tulvatasanne, jolle vesi nousee tulva-aikaan pellon sijasta. Näin vesi ei pääse huuhtomaan pellon ravinteita vesistöön. Liiallisilla ravinteilla on monia negatiivisia vaikutuksia sisävesien ja Itämeren tilaan. Näistä tutuin on sinilevän kukinta kesäisin. ”Tämänkaltainen kaksitasouoma on yksinkertainen ja ympäristöystävällinen keino edistää maatalouden vesienhallintaa”, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen.

Kaksitasouomat ovat hyvä esimerkki luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta. Se tarkoittaa sitä, että maan kuivatuksessa hyödynnetään luonnosta inspiroituneita ratkaisuja. Ne ovat hyödyksi myös vesistöille ja peltoalueiden monimuotoisuudelle. ”Lisäämällä peltojen vesiuomien tulvatilavuutta, voidaan vähentää peltojen tulvimista. Tulvimisen välttäminen vähentää ravinteiden huuhtoutumista pelloilta ja parantaa alueen viljeltävyyttä. Tulvatilavuuden lisääminen on järkevää myös tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän rankkasateita”, Kaasonen sanoo.

Kuten useissa muissakin vesiensuojelukohteissa, myös Björkkullassa WWF toimii yhdessä paikallisen viljelijän kanssa. WWF on tehnyt ennenkin yhteistyötä inkoolaisen Christian Nyholmin kanssa vesiensuojelun parissa, ja hyvin sujunut yhteistyö saa nyt jatkoa. ”Kaksitasouoma on mielestäni toimiva ratkaisu, jonka avulla voi ehkäistä tulvimista. Vastaavia vesienhallintaa edistäviä pieniä toimia olisi tarpeen tehdä kaikissa sivu-uomissa”, sanoo Christian Nyholm.

”Björkkullan kaltainen vesienhallintaratkaisu on melko halpa ja helppo toteuttaa myös itse. Toimenpiteiden ei tarvitse olla valtavia ollakseen toimivia, vaan monta pientä tekoa veden valuma-alueella auttavat vähentämään vesienhallintaongelmia”, toteaa Viivi Kaasonen. Kaksitasouoma rakennetaan osana WWF:n VALUTA-hanketta, jossa vähennetään maa- ja metsätalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta ja rehevöitymistä sisävesissä ja Itämeressä.

Lähde: WWF Suomi

 

The post WWF:n vesiensuojeluprojekti Inkoon Björkkullassa torjuu ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja rehevöitymistä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.