Uunituoreessa kyselyssä suomalaiset ilmaisivat mielipiteensä isojen urheilutapahtumien järjestämiseen liittyen. Vastaajista huomattava osa, 40 prosenttia, ilmaisi huolensa eettisiin epäkohtiin ja vallitseviin oloihin liittyen tapahtumien järjestäjämaissa. Epäkohtina tuloksissa nousivat esiin vähemmistöjen kohtelu, tapahtuman parissa työskentelevien rakennustyöläisten olot, järjestäjämaiden poliittiset tavoitteet, sekä sotaan liittyvät suorat tai epäsuorat vaikuttimet. Pian alkavat, Qatarissa järjestettävät jalkapallon MM-kisat saavat osakseen vahvaa kritiikkiä. Kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten seuraamat suosikkilajit ja odotetuimmat isot urheilutapahtumat ja sarjat. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 1200 ihmistä ympäri Suomen.

Mahdollisimman objektiivisen tulosdatan saamiseksi kysely oli laadittu rakenteeltaan sellaiseksi, ettei alussa viitattu kysymyksenasettelussa millään tavalla negatiivisiin asioihin isojen urheilutapahtumien yhteydessä tai järjestämisessä. Spontaanisti, ilman kysymyksen asetteluun pohjautuvaa ohjaamista, 16 prosenttia vastaajista nosti esiin epäeettisiä näkökohtia isojen urheilutapahtumien järjestämiseen liittyen. Pääasialliset teemat olivat ihmisoikeuksien loukkaukset, korruptio, ja Qatarissa pian alkavien jalkapallon MM-kisojen järjestämiseen liittyvä vierastyöläisten huono kohtelu.

Spontaanin kysymyksen jälkeen suhtautumista kartoitettiin myös autetun monivalintakysymyksen kautta, siten että negatiivisten ja positiivisten vastausvaihtoehtojen määrä oli tasasuhtainen. Vastaajista 63 prosenttia koki urheilun seuraamisen tuovan jännitystä ja iloa elämään, tai isojen urheilutapahtumien yhdistävän ihmisiä. Tämän lisäksi huomattava osa vastaajista, 40 % prosenttia, koki että isojen urheilutapahtumien järjestämistä ohjaa liikaa raha ja kaupalliset tavoitteet, tai näiden tapahtumien järjestämiseen liittyy kyseenalaisia asioita kuten korruptiota. ”Yllä mainittujen teemojen lisäksi tuloksissa nousi esiin kritiikki isoja stadioneja ja kisakyliä kohtaan, jotka kalliin rakentamisen jälkeen koetaan jätettävän rapistumaan kisojen jälkeen. Myös isoihin tapahtumiin liittyvä, kisaturismiin liittyvä hiilijalanjälki ja paikan päällä tapahtuva roskaaminen saivat huomioita kokonaistuloksissa”, kommentoi Jyrki Kallinen Crowst Oy:sta. Epäkohtia ja huolenaiheita nostivat esiin hieman aktiivisemmin 35-60 -vuotiaat kuin nuoremmat 16-34 -vuotiaat vastaajat.

Kysely toteutettiin Suomessa 3-7 marraskuuta 2022. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 1200 16-60 -vuotiasta Crowst Oy:n vastaajapohjaan kuuluvaa vastaajaa älypuhelimillaan. Kyselyn virhemarginaali 95 prosentin luotettavuustasolla on ±2,8 %. Kyselyn toteutti suomalainen tutkimusyritys Crowst Oy.

Lähde: Crowst Oy | ePressi

The post 40 prosenttia suomalaisista kokee isojen urheilutapahtumien järjestämiseen liittyvän korruptiota tai rahan ylivaltaa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.