Priodiversity LIFE -hanke (2024-2031) on saanut 50 miljoonan euron rahoituksen EU:n Luonto LIFE- ohjelmasta. Hanke on Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke, jossa on mukana suuri joukko Suomen luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimijoita.

Ensi vuonna alkava hanke kestää kahdeksan vuotta. Pirkanmaan ELY-keskuksen osuus rahoituksesta on noin 3,3 miljoonaa euroa, josta EU:n LIFE-ohjelman osuus on noin 2 miljoonaa euroa. Pirkanmaan ELY-keskuksessa hanke mahdollistaa neljän hankehenkilön palkkauksen. “Hankkeessa laajennamme Pirkanmaan alueella maakunnallisen luonnon monimuotoisuusohjelman sisältöä ja toteutamme laajasti luonnonhoitotöitä”, kertoo luontoyksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Erityisenä tavoitteena koko hankkeessa on etsiä uusia rahoitusmuotoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja käynnistää Priodiversity LIFE -hankkeen tavoitteita tukevia täydentäviä hankkeita eri rahoitusohjelmista.

Keskeinen osa hanketta ovat maakuntien luonnon monimuotoisuusohjelmat. Hankkeeseen osallistuvat ELY-keskukset laativat ne alueilleen laajassa yhteistyössä maakuntaliittojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Ohjelmissa esitetään yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat sille, miten luonnon monimuotoisuutta maakunnissa vaalitaan ja edistetään tulevina vuosina. Pirkanmaa on toiminut pilottimaakuntana monimuotoisuusohjelman laatimisessa.

Laadittavissa ohjelmissa tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat aluekokonaisuudet ja keskitetään etenkin hankkeen luonnonhoitotoimia näille alueille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Kokemuksista luodaan parhaat toimintamallit ja opastusaineistot, joiden avulla autetaan naapurimaakuntiakin eteenpäin luonnon monimuotoisuusohjelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Luonnonvara-alan toimijoiden osaamista vahvistetaan luonnonhoitotöissä, minkä ansiosta luonnonhoidon laatu ja vaikuttavuus paranevat. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa arvokkaita luonnon monimuotoisuusalueita ja niiden välisiä viheryhteyksiä vapaaehtoisuuteen perustuen.

Luonnonhoidon urakoitsijoille ja suunnittelijoille on hankkeen myötä enenevässä määrin tarjolla työtä ostopalveluiden kautta. Hanke tarjoaa myös yrittäjille mahdollisuuden laajentaa osaamistaan uudenlaisiin tehtäviin. Mukana hankkeessa sen käynnistyessä 1.1.2024 ovat: Metsähallitus, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ELY-keskukset (Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi), Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus | STT info

The post EU:n jättimäinen luontohanke alkaa – myös Pirkanmaalle miljoonia appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.