Helsinki on laatinut periaatteet datan ja tekoälyn eettiselle käytölle. Helsinki haluaa käyttää dataa ja tekoälyä vastuullisesti ja eettisesti sekä toimia suunnannäyttäjänä muille. Datan ja tekoälyn avulla kaupunki voi aiempaa tehokkaammin automatisoida toimintoja ja parantaa palveluiden laatua, ja siksi niitä halutaan hyödyntää enemmän. Tähän liittyy kuitenkin eettisiä kysymyksiä, minkä takia periaatteet on laadittu. Dataa kertyy suuressa osassa kaupungin toimintaa, esimerkiksi liikenteen järjestelmissä tai kaupungin palveluita käytettäessä. Tekoäly on työkalu, jolla kaupungin datan hyödyntämistä voi mahdollistaa, tukea ja tehostaa. ”Datan ja tekoälyn hyödyntäminen mahdollistavat entistä paremmat palvelut kaupunkilaisille. Samalla eettiset kysymykset nousevat entistä tärkeämmiksi: mikä on oikein ja väärin, ja mitkä ovat yhteiset pelisäännöt? Selkeät eettiset periaatteet ohjaavat kaupungin digikehitystä ja datan ja tekoälyn hyödyntämistä. Tavoitteena on lisätä luottamusta siihen, että kaupunki toimii oikein ihmisten ehdoilla”, sanoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Periaatteita on kahdeksan, ja niitä noudattamalla kaupunki minimoi dataan ja tekoälyyn liittyviä riskejä.

Eettiset periaatteet ovat:

 • Ihmislähtöisyys
  • Kehitämme dataa ja tekoälyä hyödyntäviä palveluita ihmisten hyväksi ja heitä kuunnellen.
 • Läpinäkyvyys
  • Viestimme mahdollisimman ymmärrettävästi, miten ja missä hyödynnämme dataa ja tekoälyä.
 • Selitettävyys
  • Pystymme selittämään yksittäisen tuloksen tai algoritmin yleisen toimintalogiikan ymmärrettävästi.
 • Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
  • Datan käytön ja tekoälyratkaisujen lähtökohtana on jokaisen ihmisarvon ja oikeuksien kunnioittaminen.
 • Vastuu ja luottamuksen ylläpitäminen
  • Osoitamme jokaiselle tekoälyä hyödyntävälle palvelulle vastuutahon, johon asiakkaillamme on mahdollisuus saada yhteys.
 • Yksityisyys
  • Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja tietoturvallisesti järjestelmän koko elinkaaren ajan.
 • Turvallisuus
  • Dataa ja tekoälyä hyödyntävät järjestelmät ovat hyvin suojattuja ja hallittuja.
 • Ihmisen kontrollissa
  • Vastuussa oleva henkilö pystyy seuraamaan ja valvomaan järjestelmän toimintaa sekä tarvittaessa puuttumaan siihen.

Periaatteet sisältävät myös kysymyslistauksen, jonka avulla kaupungin tekoälykehittäjät voivat arvioida periaatteiden käytännön toteutumista.

Helsinki kutsuu asukkaitaan, henkilöstöään ja yrityksiä kuulemaan lisää sekä keskustelemaan datan ja tekoälyn eettisistä periaatteista. Tilaisuuksissa eettisiä periaatteita laatineet kaupungin edustajat esittelevät periaatteita, jonka jälkeen linjauksia edistetään yhdessä keskustellen. Kaikille kaupungin asukkaille avoin keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 8. joulukuuta kello 17:30–19:30 Helsingin kaupungintalolla Tapahtumatorilla (sisäänkäynti Pohjoisesplanadi 11–13).

Lähde: Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

The post Helsinki laati periaatteet datan ja tekoälyn eettiselle käytölle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.