Arvostetussa Reviews of Modern Physics -lehdessä julkaistussa katsausartikkelissa käydään läpi ilmakehän hiukkasmuodostusprosessien teoriaa, havaintomenetelmiä sekä numeerista mallinnusta. Katsaus keskittyy erityisesti alle 25 nanometrin hiukkasten kasvuun, sillä pienten hiukkasten dynamiikkaa on yleensä vaikeampi sekä havaita että mallintaa.

Katsauksessa kerätyn tiedon perusteella hiukkasmuodostuksen aiheuttama ilmastovaikutus on erittäin epävarma, ja esimerkiksi hiukkasmuodostuksen osuus ilmakehän pilviytimistä vaihteli muutamasta prosentista jopa 80 prosenttiin globaalisti. Onkin erityisen tärkeää parantaa hiukkasten muodostukseen ja kasvuun liittyviä prosesseja malleissa, jotta nämä epävarmuudet pienenevät tulevaisuuden ilmastosimulaatioissa.

Tutkimukseen osallistui tutkijoita Suomesta, Ruotsista ja Itävallasta. Tutkimusartikkeli julkaistiin 9. marraskuuta 2023.

Lähde: Ilmatieteen laitos

The post Ilmatieteen laitos: Ilmakehän pienhiukkaset vaikuttavat sekä ilmastoon että ilmanlaatuun appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.