Marraskuussa 2022 lastensuojelun sosiaalityössä työskenteli kokoaikaisesti yli 1 200 sosiaalityöntekijää eli asiakkaiden enimmäismäärä ylittyi 176:lla. Suurimmassa osassa kunnista ja kuntayhtymistä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrä oli lainmukainen marraskuussa 2022. Tiedot selviävät THL:n tuoreesta kuntakyselystä.

Etelä-Karjalassa lastensuojelusta on vastannut jo useamman vuoden maakuntatasoinen kuntayhtymä, Eksote. Maakunnassa lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on keskimäärin vain 13 lasta asiakkaina, kun koko maassa keskiarvo oli 28 lasta. Etelä-Karjalassa ei ollut seurantapäivänä täyttämättömiä virkoja ja sijaiseksi pätevien opiskelijoiden osuus sosiaalityöntekijöistä oli melko pieni. Maakunnassa palvelujen painopiste on siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäiseviin ja varhaisiin palveluihin korjaavista ja viimesijaisista eli lastensuojelun palveluista. ”Eksotessa on pitkäjänteisesti kehitetty sekä perustason sosiaali- ja terveydenhuollon lapsiperhepalveluita että hyvää työkulttuuria. Alueen lapsiperhepalveluissa vaikuttaakin olevan hyvän kierre, joka heijastuu myös muihin lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaaviin tilastoihin”, analysoi kehittämispäällikkö Laura Yliruka.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tehtävistä oli avoinna 12 prosenttia. ”Kunnat ja kuntayhtymät ovat kertoneet monenlaisista rekrytointivaikeuksista. Onnistuneilla alueilla on satsattu pitotekijöihin – kohtuulliseen työmäärään ja mahdollisuuteen vaikuttaa oman työn kehittämiseen, Yliruka kertoo.

Lastensuojelun järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille vuoden alussa. Vuonna 2023 alueiden keskinäinen tilanne eroaa suuresti siinä, toimiiko koko hyvinvointialue yhtenäisesti jo keväällä 2023 vai ryhdytäänkö toimintaa vasta yhtenäistämään. Seuraavan kerran lastensuojelun sosiaalityöntekijätilannetta kysytään huhtikuussa. ”On helppo kuvitella, että hyvinvointialue ratkaisee henkilöstömitoituksen osalta tiettyjä pieniin kuntiin liittyviä ongelmia. Isolla alueella esimerkiksi yksittäiset henkilövaihdokset eivät heilauta tilastoja. Toisaalta tilaston tulosten valossa koko ei yksinään ratkaise. Asiakaskeskiarvot ovat hyvin korkeat Päijät-Hämeessä ja Vantaalla siitä huolimatta, että palveluita on jo 2022 järjestetty isolla väestöpohjalla”, pohtii erityisasiantuntija Martta Forsell. Osuus lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä, joiden asiakasmäärä ylitti lakisääteiset 35 asiakasta, tilanne 8.11.2022 hyvinvointialueittain

Lähde: THL

The post Joka seitsemännellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä ylittyy lakisääteinen asiakasmäärä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.