Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) suosittelee, että Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahden merialueilla ei kalastettaisi lohta lainkaan vuonna 2024. Lohta saisi kuitenkin kalastaa Perämerellä, mikäli EU:n neuvosto sallii alueellisen kalastuksen säätelyn. Suomenlahden lohen kalastuskiintiö on suunnilleen samansuuruinen kuin edellisvuosina. ─ Edellisestä neuvonannosta poiketen nyt myös Selkämeren lohenkalastus suositellaan suljettavaksi pääaltaan lisäksi. Sulku koskisi sekä kaupallista että vapaa-ajan kalastusta, kertoo erikoistutkija Atso Romakkaniemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Kalastuskieltosuositus johtuu Baltian maiden luonnonlohikantojen ja Ruotsissa Selkämereen laskevan Ljunganjoen lohikannan heikosta tilasta. Ljunganjoen nousulohissa oli tautiepidemia 2016–2020, jonka seurauksena poikasmäärät ovat olleet pieniä. Ljunganjoen lohia voitaisiin saada saaliiksi Saaristomerellä, Ahvenanmaalla ja Selkämerellä.

Itämeren silakkakantojen kiintiösuosituksen pienenivät, koska kantojen kutubiomassa on pienentynyt. Pohjanlahden silakkakannan kutubiomassan arvioitiin olevan lähellä kriittistä kynnysarvoa. Itämeren pääaltaan silakkakannan, johon Suomenlahden silakat lasketaan mukaan, kutubiomassa arvioitiin uudella laskentamallilla jopa kriittistä kynnysarvoa pienemmäksi.

Myös Itämeren kilohailikannan kalastuskiintiösuositus pieneni. Kannan kutubiomassa on pienentynyt, mutta on kuitenkin kestävän tuoton tasoa suurempi. Itämeren itäiselle turskakannalle ICES suosittelee täysrauhoitusta ja myös läntiselle turskakannalle hyvin pientä kiintiötä kantojen heikon tilan takia.

ICES:in suositukset lukuina

Lohi: Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella lohen kaupallisen ja vapaa-ajankalastuksen saalis tulisi olla enintään 60 000 lohta, jos se voidaan kalastaa ainoastaan Perämeren rannikolta toukokuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana. Mitään muuta lohen merikalastusta ei suositella.
Suomenlahdella lohen kaupallisen kalastuksen maihin purettava saalis olisi enintään 10 100 lohta.

Itämeren silakka-, kilohaili- ja turska:  ICES julkaisee Itämeren kaupallisesti tärkeimpien kalalajien kalastusta koskevat tieteelliset neuvonannot vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa. EU:n komissio tilaa neuvonannot ICES:ltä, joka arvioi kalakantojen tilaa ja niiden kalastuksen kestävää tasoa. EU:n merialueiden tärkeimpien kalakantojen kalastusta säädellään kansainvälisesti etenkin saaliiden kiintiöinnillä. Itämeren kalakantojen tieteelliset neuvonannot ovat kokonaisuudessaan saatavissa englanninkielisinä ICES:in sivustoilta (doi.org).

Lähde: Luke

The post Kansainvälinen merentutkimusneuvosto suosittelee ensi vuodelle nykyistä pienempiä kalastuskiintiöitä Itämerelle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.