Kalankasvattajat tuottivat 16,3 miljoonaa kiloa ruokakalaa myyntiin vuonna 2022. Se oli lähes kaksi miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna ja suurin tuotantomäärä sitten 1990-luvun lopun. Tuotannon arvo oli 102 miljoonaa euroa, jonka reaaliarvo on lähes 23 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamasta vesiviljelytilastosta. Kirjolohta tuotettiin elintarvikkeeksi 15,3 miljoonaa kiloa eli lähes kaksi miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toiseksi eniten kasvatettiin siikaa, 0,8 miljoonaa kiloa, ja muita lajeja 0,2 miljoonaa kiloa.

Ruokakalasta 43 prosenttia, lähes seitsemän miljoonaa kiloa, kasvatettiin Ahvenanmaalla. – Ahvenanmaan tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta reilut miljoona kiloa eli tuotanto palautui vuoden 2021 kalojen verenvuototautia edeltäneelle tasolle. Manner-Suomessa ruokakalaa tuotettiin merivedessä noin kuusi miljoonaa kiloa ja makeassa vedessä reilut kolme miljoonaa kiloa. Rannikolla tuotanto keskittyi Saaristomeren ja Satakunnan alueelle, Sisä-Suomessa Savoon, Kainuuseen ja Lappiin. Kiertovesilaitoksilla tuotettiin 1,3 miljoonaa kiloa ruokakalaa, kertoo yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti Lukesta.

Kalanpoikasia istutetaan luonnonvesiin kalakantojen vahvistamiseksi. Kalankasvattajat tuottivat luonnonravintolammikoissa ja muissa poikastuotantolaitoksissa noin 18 miljoonaa siianpoikasta, 5,3 miljoonaa kuhanpoikasta, kaksi miljoonaa lohenpoikasta ja lähes kaksi miljoonaa taimenenpoikasta vuonna 2022. Siian ja kuhan poikaset toimitettiin istutuksiin pieninä, alle 20 grammaa painavina kesänvanhoina yksilöinä ja lohet sekä taimenet suurempina poikasina. Näiden lajien lisäksi kasvatettiin harjuksen, hauen ja nieriän poikasia istutuksia varten.

Istutuksiin kasvatettujen poikasten määrä oli vuonna 2022 samalla tasolla kuin edellisinä vuosina, mutta pienempi kuin 2000-luvun alkupuolella. Tuotantomäärään on vaikuttanut muun muassa kalanistutusten väheneminen ja istutuskäytäntöjen muuttuminen, poikaskasvattajien väheneminen sekä joidenkin lajien, esimerkiksi kuhan, luonnonkalakantojen vahvistuminen.

Ruokakalatuotantoa varten kasvatettiin 18 miljoonaa kirjolohenpoikasta ja 2,3 miljoonaa siianpoikasta. Kirjolohen poikasten määrä putosi edellisestä vuodesta kaksi miljoonaa ja jatkokasvatukseen siirtyvien siian poikasten lisääntyi. Kirjolohen poikastuotannon vähenemiseen vaikutti muun muassa kalanpoikasten Venäjän viennin loppuminen sodan alettua vuoden 2022 alussa.

Kalaa kasvattavia yrityksiä oli viime vuonna 219. Niistä kolme neljäsosaa toimi sisävesillä ja neljännes merialueella. Yritysten määrä on vähentynyt tasaiseen tahtiin vuodesta 2006, jolloin yrityksiä oli lähes 400. Vesiviljelytilasto julkaistaan vuosittain ja se perustuu kalanviljelylaitoksille alkuvuodesta lähetettyyn kyselyyn. Lähes kaikki laitokset vastaavat kyselyyn.

Lähde: Luke

The post Kasvatetun ruokakalan määrä ja arvo nousivat vuonna 2022 appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.