Ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi 9.5. 2023 avustuksia omaehtoiseen ympäristösuojelutoimintaan kaikkiaan 15:lle hakijalle. Tänä vuonna avustuksia saivat ensi sijaisesti luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita ja tempauksia järjestävät yhdistykset ja henkilöt.  Avustuksia myönnettiin yhteensä 8 841 €, ja avustussummat vaihtelivat pienemmissä hankkeissa 65–500 € ja laajemmissa 800–1300 €.

Avustuksia saivat seuraavat yhdistykset ja yhteisöt: Epilä-Seura Ry, Kalkun Omakotiyhdistys ry, Luonto-Liiton Hämeen piiri, Lupu ry, Niihaman ryhmäpuutarhayhdistys, Pappilan Omakotiyhdistys ry, Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry, Rautaharkon omakotiyhdistys ry ja Silta-Valmennusyhdistys ry jaTapahtuma- ja mediarenessanssi ry. Avustuksia myönnettiin yhdistysten lisäksi myös yksityisille henkilöille.

Avustusta saaneiden suunnitelmissa on esimerkiksi järjestää perinnebiotoopin hoitotalkoita, vieraslajitalkoita, työpajoja vieraslajikasvivärjäyksestä, luontoklubikeskustelutilaisuuksia, perustaa luonnonketo sekä jakaa vieraslajitietoutta muun muassa vieraslajeilla värjätyn tekstiilitaideteoksen avulla.

Vuosittain haettava avustus on tarkoitettu yhteisöille tai yksityisille henkilöille hankkeisiin, jotka edistävät ympäristönsuojelua, luonnonhoitoa tai luonnon monimuotoisuutta. Avustettavien hankkeiden tulee kohdistua yleisille alueille Tampereella. Vieraslajien torjunnoissa ei saa käyttää kemiallisia aineita. Avustusten jaossa otettiin huomioon hankkeen laatu, laajuus ja vaikuttavuus. Avustus maksetaan jälkikäteen annettua käyttöselvitystä vastaan. Käyttöselvitys tulee tehdä viimeistään kuukauden kuluttua toteutetusta toiminnasta. Avustuksen myöntäjä voi edellyttää avustuksen saajaa toimittamaan myös tarkentavia selvityksiä ja tositteita toteutuneista kuluista.

Lähde: Tampereen kaupunki

The post Luonnon monimuotoisuutta edistäviin hankkeisiin myönnettiin avustuksia appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.