Yritysasiantuntija Saija Selin käsittelee maaseudulla toimivien yritysten tukihakemuksia Pirkanmaan ELY-keskuksessa. ”Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, mutta maaseuturahaston avulla voimme tukea maaseudun kasvua ja hyvinvointia”, Selin sanoo. ”Maaseudun pitäminen elinvoimaisena on tärkeää etenkin ruuantuotannon turvaamiseksi. Maaseudulla on myös paljon muuta yritystoimintaa kuin ruuantuotanto, ja on tärkeää, että tuemme yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja. Palveluja ei tuoteta vain maaseudulla asuville vaan myös niille, jotka vierailevat maaseudulla.” Viime vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikkö rahoitti maaseudun yrityksiä 3,9 miljoonalla eurolla. Tukirahat ovat peräisin maaseuturahastosta, jonka rahoitus tulee EU:lta ja Suomen valtiolta. Maaseuturahaston koko nimi on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. ”Kun maaseudulle saadaan lisää työpaikkoja, saadaan myös pitovoimaa, ja nuoret voivat muuttaa opiskelujen jälkeen takaisin maaseudulle. Jos työpaikat olisivat maaseudulla, niin sieltä ei myöskään tarvitsisi ajaa kaupunkiin töihin. Nykyään myös monet asiantuntijatyötä tekevät voivat tehdä etätöitä maaseudulla”, Selin perustelee.

ELY-keskuksen maaseutuyksikkö rahoittaa yritysten investointeja, joiden verottomat kokonaiskustannukset ovat vähintään 10 000 euroa. Tuen osuus on 20 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Loput investoinnista yritys maksaa esimerkiksi pankkilainalla tai yrittäjän omista säästöistä. Selin toteaa, että hankkeiden koko vaihtelee kymppitonnista yli miljoonaan euroon. ”Matkailualan hankkeita on paljon. Esimerkiksi Sappeen matkailukeskuksessa on parannettu rinnepohjia ja lisätty lumetusjärjestelmä, jotta rinteet saadaan nopeammin laskettelijoiden käyttöön myös huonoina talvina. ELY-keskus tuki investointia lumetusjärjestelmään”, Selin kertoo. Myös maaseudun yritysten majoituskapasiteetin lisäystä on tuettu useissa hankkeissa.

Tukien myöntämisen perusteet ovat julkisia, ja ELY-keskuksen asiantuntijat pisteyttävät tukihakemukset koko maassa samojen sääntöjen mukaan. Tukea pyritään kohdentamaan ydin- ja harvaan asutulle maaseudulle. Ydinmaaseutu tarkoittaa aluetta, jossa maata käytetään enimmäkseen maanviljelyyn. Harvaan asutulla maaseudulla taas suurin osa pinta-alasta on metsää. Myös Pirkanmaan oma maaseudun kehittämissuunnitelma ohjaa tukien myöntämistä. ”Hankkeen pitää tuoda jotakin uutta yrityksen toimintaan, ja siinä pitää syntyä työpaikkoja maaseudulle”, Selin toteaa. Hyvä yritystukihanke vaikuttaa myös alueen muihin yrityksiin myönteisesti, esimerkiksi niin, että muilta yrityksiltä ostetaan tuotteita tai palveluja alihankintana. ELY-keskuksen maaseutuyksikkö myöntää yritystukea erityisesti investointeihin. ELY-keskus tukee monia palveluntuottajia, ja hyvin harva ala on kokonaan tuen ulkopuolella. Jos esimerkiksi mökkitalonmies hankkii koneita ja laitteita, hän voi saada siihen tukea. Toinen tukimuoto on perustamistuki, jota yrittäjä voi saada asiantuntijapalveluiden hankintaan silloin, kun hän perustaa ensimmäistä yritystään. Näitä asiantuntijapalveluita ovat muun muassa markkinointisuunnitelman tekeminen, koemarkkinointi ja kansainvälistymisselvitys. Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. ”Monialaiset maatilat voivat saada tukea, jotta ne voisivat saada elantoa muustakin yritystoiminnasta kuin pelkästä maataloustuotannosta. Yritystoiminta voi olla vaikka majoituksen tarjoamista tai tilapuodin pitämistä”, Selin sanoo.

Lähde: Ely-keskus

The post Maaseuturahasto tukee maaseudun yritysten hankkeita ja auttaa työpaikkojen saamisessa maalle (Pirkanmaa) appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.