Aalto-yliopiston tutkija Miina Porkka tutkii, kuinka ihmisen toiminta muokkaa veden kiertokulkua, ja kuinka muutokset kiertokulussa vaikuttavat elämään koko maapallolla. Makealla vedellä on keskeinen rooli monien maapallon elämää ylläpitävien toimintojen säätelyssä. Ihmiskunta muokkaa nyt veden kiertokulkua ennennäkemättömän laajasti ja nopeasti esimerkiksi ilmaston lämpenemisen, kastelun, maankäytön ja vesirakentamisen kautta. Nämä muutokset uhkaavat veden elintärkeitä toimintoja maailmanlaajuisesti.

Euroopan tutkimusneuvosto ERC on 5. syyskuuta myöntänyt Aalto-yliopiston tutkija Miina Porkalle erittäin arvostetun ja tavoitellun Starting Grant -tutkimusrahoituksen, jonka turvin Porkan uusi AQUAGUARD-hanke selvittää näitä ihmistoiminnan aiheuttamia veden kierron muutoksia ja niiden maailmanlaajuisia vaikutuksia. Rahoitus on arvoltaan noin 1,5 miljoonaa euroa.

Makeaa vettä ja sen muutoksiin liittyviä vaikutuksia tarkastellaan yleensä suhteellisen paikallisesti, usein esimerkiksi valuma-alueiden tai valtioiden tasolla. On kuitenkin selviä merkkejä siitä, että vaikutukset voivat ulottua huomattavasti välitöntä hydrologista muutosta laajemmalle. Ihmiskunnan aiheuttamat muutokset veden kierrossa vaikuttavat esimerkiksi hiilen kiertokulkuun, maapallon energiatasapainoon ja luonnon monimuotoisuuteen – ja tätä kautta koko maapallon tilaan.

”Huolimatta pyrkimyksistämme hallita ja suojella makeaa vettä, näkökulmamme on usein liian kapea: meillä on taipumus jättää huomiotta makean veden ratkaiseva rooli koko maapallojärjestelmän säätelyssä”, tutkija Miina Porkka Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta muistuttaa.

AQUAGUARD-hankkeessa etsitäänkin vastauksia niin hydrologian, ekologian kuin biogeokemiankin keskeisiin tutkimuskysymyksiin, ja havainnollistetaan veden kiertoa kriittisenä osana maapallojärjestelmää. Porkan mukaan tarkoituksena on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa globaalin näkökulman huomioimisen paremmin vesivarojen hallinnassa ja hoidossa. ”Veden kierron muutosten ja niistä seuraavien globaalien vaikutusten ymmärtäminen on itsessään tärkeää, mutta tavoitteenamme on myös tunnistaa toteuttamiskelpoisia ja oikeudenmukaisia keinoja, joiden avulla veden elämää ylläpitäviä toimintoja voidaan turvata myös tulevaisuudessa”, Porkka jatkaa.

Euroopan tutkimusneuvosto ERC myöntää rahoitusta huippututkijoille korkeatasoiseen ja uraauurtavaan tutkimukseen. Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa kriteeri, jonka perusteella ERC:n kärkitutkimusapurahoja myönnetään. ERC Starting Grantin voi saada erittäin lupaava nuori tutkija, jonka tohtorintutkinnosta on kulunut 2–7 vuotta.

Lähde: Aalto-yliopisto

The post Merkittävän ERC-rahoituksen saanut tutkimus selvittää ihmisen toiminnan vaikutuksia veden kiertokulkuun maailmanlaajuisesti appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.