Naisten osuus kaikista johtavissa tehtävissä toimivista henkilöistä on 36,3 prosenttia Suomessa vuonna 2022, käy ilmi EVAn päivitetystä Lasikattomittarista. Suomessa on enemmän naisia johtavissa tehtävissä kuin OECD-maissa keskimäärin. Naisjohtajien osuus Suomessa on pienentynyt viime vuosina.

EU:n direktiivin mukaan vuoden 2026 kesään mennessä suurimpien pörssiyritysten hallituspaikoista 40 prosenttia pitää olla aliedustetulla sukupuolella, eli naisilla. Tässä on Suomella tekemistä, sillä suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on Suomessa 36,1 prosenttia.

”Tie hallitukseen vie pörssiyhtiön johtoryhmän ja toimitusjohtajatehtävän kautta. Kiintiöt ovat heikko laastari Suomen tasa-arvon ongelmiin. Yksi syy on koulutus. Suomessa koulutusmarkkinat ovat poikkeuksellisen sukupuolittuneet. Suurin ero on luonnontieteiden, teknisten tieteiden ja insinöörikoulutuksessa, joissa 40 prosenttiyksikköä suurempi osuus miehistä kuin naisista on saanut kyseisen alan koulutuksen. Yhtä räikeä ero koulutusvalinnoissa on OECD-maista vain Itävallassa”, EVAn johtaja Emilia Kullas sanoo.

Tytöt ja pojat valitsevat erilaisia aineita jo yläkoulussa. Eriytyminen eri aloille jatkuu opiskeluvuosina. ”Paras tapa edistää tasa-arvoa on tukea markkinataloutta ja mahdollistaa yrittäjyyttä etenkin naisvaltaisilla sosiaali- ja terveysaloilla. Vielä tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota lasten ja nuorten koulutusvalintoihin ja saada tytöt innostumaan matematiikasta ja tekniikasta”, sanoo Kullas.

EVAn Lasikattomittari seuraa naisten aseman kehittymistä johtajissa, työvoimaan osallistumisessa ja koulutuksessa eri maissa. Lisäksi Lasikattomittariin päivitetään kotitalouksien lastenhoitoon käyttämät keskimääräiset menot sekä valtion äideille myöntämät tuetut vapaat eri maissa.

Lähde: Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry

The post Naisjohtajien määrä junnaa paikallaan Suomessa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.