Alle 35-vuotiaat palvelualojen työntekijät kokevat työhyvinvointinsa huonommaksi kuin vuosi sitten, kertoo Työterveyslaitoksen kyselytutkimus. Sekä työvoimapula että korona-ajan vaikutukset heijastuvat tuloksissa.

Kokemukset työyhteisöistä ovat nuorilla kuitenkin myönteisempiä kuin vanhemmilla työntekijöillä, mikä on hyvä lähtökohta työhyvinvoinnin kehittämistyölle. Asiantuntijat kannustavat tekemään parannuksia työkykyjohtamiseen ja siinä erityisesti töiden organisointiin, sosiaaliseen tukeen, palautumistaitoihin ja perehdyttämiseen. Nuorten työhyvinvointi palvelualoilla on heikentynyt vuoden aikana, kertoo Työterveyslaitoksen Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -kyselytutkimus. Vastaajat työskentelivät kaupan alalla, majoitus- ja ravintola-alalla, kiinteistöpalvelualalla, vartiointialalla ja muilla palvelualoilla.

Yhä useampi alle 35-vuotias työntekijä kokee työkykynsä huonoksi ja työmääränsä lisääntyneen. Jo 40 prosenttia nuorista työntekijöistä kokee, ettei heillä ole riittäviä palautumisen taitoja, vaikka he muuten luottavat osaamiseensa hyvin. – Nuorten työhyvinvoinnin heikkeneminen kertoo, että koronasta ei ole toivuttu palvelualoilla. Nyt tarvitaan satsausta perehdyttämiseen ja palautumistaitoihin, töiden organisointia fiksusti sekä sosiaalista tukea. Onneksi monissa yrityksissä onkin herätty asiaan ja siihen myös panostetaan, sanoo vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen Työterveyslaitoksesta.

Tutkimuskyselyn mukaan nuorilla työntekijöillä on enemmän hyviä kokemuksia palvelualojen työyhteisöistä kuin vanhemmilla työntekijöillä. Nuorista lähes 70 prosenttia kokee saavansa tarvittaessa tukea ja apua esihenkilöltä ja yli 80 prosenttia työkavereilta. Lähes kaksi kolmesta nuoresta kokee, että esihenkilö kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Toisaalta nuoret joutuvat joustamaan työajoissaan enemmän kuin vanhemmat työntekijät. Tylsistyminen työssä on yleisempää kuin vanhemmilla työntekijöillä. Ikäryhmien väliset erot ovat samansuuntaisia kuin yleisesti suomalaisten korona-ajan työhyvinvointia selvittäneissä tutkimuksissa (esim. Miten Suomi voi?).

Sairastaminen ja sairaana työskentely on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä palvelualoilla vuoden aikana. Samoin yleistyi kokemus sairauslomasijaisten puutteesta kiireen syynä. – Sekä sairaana työskentely että sairaana olevien työpanoksen korvaaminen omien töiden ohessa ovat omiaan kuormittamaan lisää. Tässä on ainekset tuhoisaan kierteeseen työpaikalla, Irmeli Pehkonen Työterveyslaitoksesta sanoo.

Palvelualojen työvoimapula voi selittää osaltaan näitä tuloksia. – Työvoimapula koettelee palvelualoja. Kaikki ovat nyt kovilla, myös esihenkilöt, joiden tulisi kiinnittää työuransa alussa oleviin nuoriin erityistä huomiota, työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo PAM:sta sanoo.

Lähde: Työterveyslaitos

 

The post Nuorten työhyvinvointi heikentyi palvelualoilla – palautumiseen ja perehdytykseen kannattaa panostaa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.