Vaasalaisen Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettavassa lämpöpumppulaitoksessa alkaa seuraavaksi käyttöönottovaihe. Laitoksen valmistuttua tekoäly auttaa ennustamaan hukkalämmön määrää ja lämpötilaa. “Hanke etenee suunnitelmien mukaan ja olemme vastikään saaneet laitokselle sähköt päälle, kun Vaasan Sähköverkon sähköliittymä kytkettiin. Ensi viikolla aloitamme käyttöönottovaiheen, jonka myötä käydään läpi pitkä protokollalista, kun tuotantolaitosta otetaan vähitellen käyttöön ja lämpöpumppuja voidaan alkaa testaamaan”, kertoo hankepäällikkö Juha-Matti Karvala Vaasan Sähköltä.

Laitoksen valmistuttua lämpöpumput tuottavat noin 10-asteisesta jätevedestä jopa 95-asteista kaukolämpöä. Puhdistetun jäteveden sisältämä hukkalämpö otetaan talteen kahden lämpöpumpun avulla ja siirretään kaukolämpöverkkoon yhteensä 12 megawatin teholla. Periaate on sama kuin missä tahansa lämpöpumpussa. Itse prosessi on hyvin tekninen, mutta tiivistettynä se toimii niin, että lämpöpumpun höyrystimessä puhdistettu jätevesi luovuttaa lämpöenergian kylmäaineelle, joka höyrystyy. Kaasu nostetaan korkeaan paineeseen ja lämpötilaan kahdessa vaiheessa, jonka jälkeen syntynyt lämpöenergia siirretään lauhduttimessa kaukolämpöverkkoon. Kylmäaine lauhtuu takaisin nesteeksi ja kierto alkaa alusta. Kun jätevedestä näin poistetaan lämpö, lasketaan se puhdistamosta mereen enää noin kaksiasteisena. Laitoksen pumput keräävät lähes kaiken lämmön jätevedestä, joten mereen johdettavan puhdistetun jäteveden lämpötila laskee tulevaisuudessa. Tämä on tietenkin hyvä juttu ympäristön kannalta.

Jätevesi ei tietenkään ole aina saman lämpöistä, vaan sen lämpötila vaihtelee vuodenajan mukaan. Lisäksi jäteveden virtaama riippuu voimakkaasti vuorokauden ajasta – yhteiskunnassa käytetään enemmän vettä päivällä kuin yöllä. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat kevään sulamisvedet ja syksyn sateet. Lämpöpumput, jotka tuottavat jätevedestä kaukolämpöä toimivat sähköllä. Kustannustehokkuutta lisää se, että lämpöpumppulaitosta ajetaan halvimpien sähkön spot-hintojen mukaan. Myös ennuste seuraavan päivän jäteveden määrästä tarvitaan – siinä apuna toimii tekoäly.Tekoäly ennustaa seuraavien päivien jäteveden virtaamaa ja lämpötiloja sääennusteen sekä jäteveden historiadatan perusteella.

Vaihtelevassa sähkömarkkinatilanteessa on tärkeää löytää uusia tuotantotapoja kaukolämmön osalta. Spot-hintoihin nojautuva, hukkalämpöön perustuva lämmöntuotantotapa yhdistää sähkö- ja lämpöliiketoimintojen hyötyjä sekä mahdollistaa alhaisten tuntihintojen hyödyntämisen. Kun pystymme valitsemaan kannattavimmat tunnit lämmöntuotannolle, voimme ympäristövaikutusten lisäksi ylläpitää kaukolämmön kilpailukykyä. Vaasan ja Mustasaaren kaukolämpö on Suomen mittakaavassa edullisimpien joukossa.

Vaasan Sähkö rakennuttaa Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen laitoksen, joka ottaa talteen hukkalämpöä puhdistetusta jätevedestä. Hanke alkaa nyt olemaan loppusuoralla, ja sen valmistuessa hukkalämpöä aletaan käyttämään kaukolämpöverkossa. Talteen otettu lämpö kattaa lähes 2 000 omakotitalon lämmöntarpeet, ja riittää näin ollen kaikkien Vaasan Sähkön kaukolämpöverkossa olevien omakotitalojen lämmitykseen. Hukkalämmön käyttö kaukolämpöverkossa on hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 lopussa.

Lähde: Vaasan Sähkö Oy

The post Påttin lämpöpumppulaitoksessa alkaa käyttöönottovaihe appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.