Pelto-observatoriossa voi katsella lähes reaaliaikaista tietoa ja ennusteita maanviljelyn vaikutuksista koepeltojen hiilitaseeseen ja kasvien kasvuun. Observatorio havainnollistaa peltoekosysteemien seurannan ja hiilensidonnan todentamisen nykyaikaisia menetelmiä. Uudessa tiedeartikkelissa esitellään tutkijoiden, maanviljelijöiden, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä kehittämä Pelto-observatorio -palvelu. Artikkelin kirjoittajat ovat Ilmatieteen laitokselta, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Suomen ympäristökeskuksesta, Elävä Itämeri -säätiöstä sekä Helsingin ja Amsterdamin yliopistoista.

Pelto-observatorio näyttää mittaustietoa maaperän ja kasvillisuuden prosesseista sekä laskee hiilivirtoja ja -varastoja osin lähes reaaliajassa. Se arvioi viljelykäytäntöjen vaikutuksia satoon, biomassaan ja hiilensidontaan. Yhdelle koepellolle esitetään päivittäin automaattisesti päivittyvä 15 vuorokauden nurmisato- ja hiilitase-ennuste. Se on ensimmäisiä tällaisia ennusteita maailmassa. Tietoa viljelytoimien vaikutuksista sekä maaperän hiilen määrästä ja pysyvyydestä tarvitaan, jotta osataan valita parhaat toimet eri kasveille, maaperille ja ilmasto-olosuhteille. Tiedon avulla voidaan arvioida viljelytoimien vaikutuksia ja kehittää kustannustehokkaita menetelmiä maanviljelyn kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Pelto-observatorion ydin on tekijöiden kehittämä menetelmä seurata ja ennustaa peltoekosysteemin toimintaa ja hiilitasetta. Menetelmä yhdistää kenttämittauksia, automaattisia mittausteknologioita, säätietoja, satelliittimittauksia ja mallinnusta tietokonelaskentajärjestelmään. Pelto-observatoriossa on tällä hetkellä kolme Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston intensiivisesti mittaamaa tutkimuspeltoa. Lisäksi siellä on 20 Carbon Action -työhön osallistuvaa pilottitilaa, jotka testaavat hiiliviljelykäytäntöjä eri puolilla Suomea viiden vuoden ajan. Uusia kohteita lisätään parhaillaan. Pelto-observatorio on katseltavissa verkkosivustolla ja mobiililaitteissa. Tulevaisuudessa tällainen palvelu voi toimia viljelijöiden päätöksenteon tukena, sillä he voivat sen avulla seurata viljelytoimien vaikutuksia pelloillaan. Pelto-observatorio havainnollistaa tulevaisuuden hiililaskennan ja kasvihuonekaasuinventaarioiden menetelmiä.

Lähde: Ilmatieteen laitos

The post Peltojen hiilensidontaa voidaan nyt seurata ja ennustaa reaaliajassa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.