Rakennusalan palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärässä ei tapahtunut muutosta vuonna 2021, työpaikkatapaturmataajuus sen sijaan kääntyi nousuun. Viime vuonna rakennusalan yritysten palkansaajille sattui 13 445 työpaikkatapaturmaa. Määrässä ei tapahtunut juurikaan muutosta vuodesta 2020.

Rakennusalan työpaikkatapaturmista noin 55 % sattui erikoistuneessa rakennustoiminnassa, noin 38 % talonrakentamisessa ja noin 7 % maa- ja vesirakentamisessa vuonna 2021. Erikoistuneella rakennustoiminnalla tarkoitetaan varsinaista rakennustyötä edeltäviä valmistelutöitä ja töiden viimeistelyyn kuuluvia töitä kuten LVI- ja sähköasennuksia. Vuonna 2021 rakennusalalla tehtyjen työtuntien lukumäärä laski ja työpaikkatapaturmien taajuus kääntyi nousuun. Taajuus oli viime vuonna 58,9 työpaikkatapaturmaa/miljoona tehtyä työtuntia. Edellisenä vuonna taajuus oli 55,1.

Rakennusalan työpaikkatapaturmien taajuus oli pitkään, vuodesta 2006 lähtien, laskeva, mutta viime vuonna taajuus nousi takaisin vuoden 2018 tasolle. Samalla on myös syytä huomata pidemmän aikavälin trendi: taajuuslukema oli vielä vuosituhannen alkupuolella 90:n tuntumassa.

”Rakennusalan yrityskohtaiset vahinkotaajuudet vaihtelevat merkittävän paljon. Tietojemme mukaan suuret rakennusalan toimijat raportoivat koko alan keskiarvoa huomattavasti alempia taajuuslukuja, kun taas monilla pienillä toimijoilla taajuudet ovat huomattavan korkeita. Yleinen olettamus on, että aliurakointiketjuissa turvallisuusvastuut hämärtyvät. Mutta on paljon hyviä esimerkkejä myös siitä, että pääurakoitsijan kovat vaatimukset ja hyvät turvallisuusjohtamisen käytännöt ohjaavat ja jopa pakottavat myös pienempiä ketjussa toimivia yrityksiä noudattamaan samoja käytäntöjä,” toteaa johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Tapaturmavakuutuskeskus tulee toteuttamaan vielä kuluvan vuoden aikana yrityskoon mukaisen työpaikkatapaturmien taajuuslaskennan, jolla saadaan muun muassa turvallisuusjohtamisen käyttöön koko toimialan taajuutta tarkempaa tietoa. Rakennustyömailla työpaikkatapaturmia sattui eniten rakennustyöntekijöille (41 %), viimeistelytyöntekijöille (14 %), avustaville työntekijöille (7 %) sekä sähkölaitteiden asentajille ja korjaajille (6 %).

Usein rakennustyömailla sattuvissa työtapaturmissa loukkaantuu muiden kuin rakennusalan työtekijöitä, esimerkiksi asentajia, vuokratyöntekijöitä tai tavaroiden toimittajia. ”Viime vuonna rakennustyömailla sattui vähän alle 1 500 työpaikkatapaturmaa työllistämistoiminnan toimialan palkansaajille. Tähän sisältyy myös vuokratyöyritysten työntekijöiden tapaturmat. Määrä kasvoi lähes 20 prosenttia vuodesta 2020,” toteaa Tynkkynen. Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee kesäkuun lopussa erillisen analyysin vuokratyövoiman työtapaturmista.

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)

 

The post Rakennusalan työpaikkatapaturmien taajuus kääntyi nousuun vuonna 2021 appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.