Maahanmuuttovirasto on teettänyt ulkoisen auditoinnin lainsoveltamisohjeistaan. Auditoinnissa selvisi, että viraston soveltamisohjeet ovat lainmukaisia, mutta myös vaikeaselkoisia. Maahanmuuttovirasto hyödyntää tuloksia soveltamisohjeiden uudistuksessa. Soveltamisohjeita hyödynnetään päätösten teossa tilanteissa, joissa päätöksentekijä ei löydä vastausta suoraan lainsäädännöstä. Ohjeet vaikuttavat merkittävästi virastossa tehtävien päätösten yhdenmukaisuuteen ja laatuun. – Auditointi oli erittäin tärkeää tehdä, koska Maahanmuuttovirasto käyttää huomattavaa julkista valtaa lain soveltamisessa. Ohjeiden tulee turvata asiakkaidemme yhdenvertainen kohtelu ja työmme tasalaatuisuus, kertoo Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Maahanmuuttovirasto tilasi soveltamisohjeiden auditoinnin konsultointiyritys Deloittelta. Tavoitteena oli saada ulkopuolinen arvio ohjeiden nykytilasta ja asiakaslähtöisyydestä.  – Ulkopuolinen selvitys tukee toimintamme läpinäkyvyyttä ja tuo meille lisää tietoa viraston kehittämisen tueksi. Soveltamisohjeita ei ole vuosien aikana tehty yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi, joten tarvittiin erillinen viraston aiemmista käytännöistä irti oleva selvitys, Haahtela kertoo.

Auditoinnin perusteella viraston soveltamisohjeet ovat lainmukaisia, mutta jättävät liikaa tilaa erilaisille tulkinnoille. Ohjeet myös toistavat sanasta sanaan lakipykälien sekä hallituksen esitysten tekstiä eivätkä tue riittävästi tulkinnan yhdenmukaisuutta ja työn tasalaatuisuutta. – Tulemme uudistamaan ohjeistuksen kokonaisuuden ja organisoimme samalla virastoa uudella tavalla yhdenmukaisen lainsoveltamisen ja tasalaatuisen työn edistämiseksi. Työ on jo alkanut vuoden alussa ja etenemme uudistuksessa ripeää vauhtia, Haahtela kertoo.

Maahanmuuttovirasto uudistaa soveltamisohjeidensa rakenteen ja sisällöt. Uudistuksessa hyödynnetään auditoinnin tuloksia ja henkilöstöltä työpajoissa kerättyä palautetta. Laadukkaat, ajantasaiset ja ymmärrettävät soveltamisohjeet varmistavat osaltaan viraston lainmukaisen toiminnan. Ne tukevat myös siinä, että käsittely on yhdenmukaista ja asiakkaiden kohtelu yhdenvertaista. Lisäksi selkeät ohjeet tehostavat lupien käsittelyä. – Uudenlaista ohjeiden kokonaisuutta ollaan jo aloitettu rakentamaan tänä keväänä. Meidän strategiamme pitäisi näkyä soveltamisohjeissa niin, että siitä on hyötyä migriläisten työlle ja siten asiakkaillemme. Uusiin ohjeisiin voidaan esimerkiksi kirjata konkreettisia periaatteita tai asiakaslähtöisiä soveltamiskäytäntöjä, Haahtela kertoo.

Auditoinnissa selvisi, että ohjeissa on päällekkäisyyksiä ja yleis- ja erityislakien suhdetta ei tuoda selvästi esille. Sama pätee myös kansainvälisiin säädöksiin ja niiden perusteella tehtyihin päätöksiin. Ohjeissa käytetty terminologia on yhtenäistä, mutta ohjeet ovat rakenteeltaan huomattavan erilaisia. Ohjeita myös säilytetään eri paikoissa, joten käyttäjän on vaikeaa navigoida niiden välillä. Maahanmuuttovirasto luo ohjeuudistuksessa selkeän ohjehierarkian, kouluttaa henkilöstöä ja selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön uusi tekninen alusta, johon ohjeet saa tallennettua selkeämmin teemoittain ja helposti löydettävästi.

Ohjeiden uudistuksen lisäksi Maahanmuuttovirastossa on käynnissä lupapalveluiden organisaatiouudistus. Osana uudistusta muodostetaan lupapalveluiden oikeudellisen tuen malli, ja päätetään miten ja missä muodossa lainsoveltamisohjeita tulevaisuudessa annetaan.  – Uusi organisaatiorakenne pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2024 alussa, Haahtela kertoo.

Lähde: Maahanmuuttovirasto

The post Selvitys: Maahanmuuttoviraston lainsoveltamisohjeet lainmukaisia, kehitettävää löytyy appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.