Euroopan komissio on päätöksellään perustanut Euroopan laajuisen kokeellisen ekosysteemitutkimuksen organisaation, AnaEE ERICin (Analysis and Experimentation on Ecosystems, European Research Infrastructure Consortium). Huipputason tukimusalustojen verkosto AnaEE ERIC tarjoaa tutkijoille, yrityksille, ja muille kiinnostuneille sidosryhmille tutkimuspalveluita maatalous-, metsä-, suo- ja vesiekosysteemien tilan, ympäristön sekä maankäytön muutosten haasteiden ratkaisemiseen.

Seitsemän maan AnaEE ERIC mahdollistaa pääsyn huipputason ekosysteemitutkimukseen ja siihen liittyviin tutkimusalustoihin. Suomesta organisaatiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto. Suomen jäsenyys hyödyttää tutkimuksen ohella muun muassa suomalaista yritysmaailmaa, ja se edistää ilmastoviisaiden ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa esimerkiksi ruoan- ja puuntuotannossa.

Yhteistyö lisää mahdollisuuksia yksittäisten tutkimusaineistojen yhdistämiseen isojen ympäristökysymysten ratkaisemiseksi. ”Tavoitteena on edistää tiedon ja osaamisen vaihtoa kaikkialla Euroopassa. Konsortiossa kehitetään lisäksi teknologiaa ja yhdenmukaistetaan menetelmiä. Merkittävää on myös erilaisten teollisten kumppanuuksien rakentaminen”, AnaEE Suomen koordinaattori Säde Virkki Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Tutkimusalustoiden palvelut kattavat maatalouden, virtavesi- vesi-, ja suoekosysteemitutkimuksen sekä metsänhoitoon liittyviä kokeita, ilmastomanipulaatioita ja laboratorio-oloissa tehtäviä testauksia. ”Yhdessä nämä mahdollistavat ekologisen tutkimuksen tehokkaamman ja laadukkaamman tekemisen kun alustat ja mittaustulokset ovat laajemman eurooppalaisen joukon käytettävissä”, professori Eeva-Stiina Tuittila Itä-Suomen yliopistolta kertoo.

Eurooppalainen tutkimusyhteistyö mahdollistaa uusien menetelmien testaamisen Suomen oloissa
Suomesta AnaEE ERIC toiminnossa on mukana kaksitoista kokeellisen tutkimuksen alustaa sijoittuen Helsingistä Kevolle. ”Suomen osallistuminen AnaEE ERIC tutkimusinfrastruktuuriin on koko eurooppalaisen organisaation kannalta merkittävää myös siksi, että Suomi on toistaiseksi ainoa pohjoisinta Eurooppaa ja boreaalista vyöhykettä edustava maa organisaatiossa”, dosentti Otso Suominen Turun yliopistolta sanoo.

”Suomen AnaEE-tutkimusalustoista merkittävä osa kuuluu myös muihin eurooppalaisiin tutkimusinfrastruktuureihin, kuten ICOS ERICiin (Integrated Carbon Observation System), eLTERiin (Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research infrastructure) ja INTERACT-verkostoon (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic)”, kertoo professori Jaana Bäck Helsingin yliopistosta.

Oulun yliopiston erikoistutkija Riku Paavola on innoissaan eri tutkimusinfrastruktuurien yhteistyöstä ja AnaEE tuomista mahdollisuuksista. Paavola uskoo, että tutkijoilla on paljon jaettavaa, ja yhteinen ekosysteemitutkimuksen organisaatio inspiroi yhteistyön kaikkia osapuolia. ”Tutkimusyhteistyön hyödyt voivat näkyä esimerkiksi yritystoiminnassa uusina työpaikkoina ja kaupallisina tuotteina “, Paavola sanoo.

Lähde: Luke

 

The post Suomi mukaan eurooppalaiseen kokeellisen ekosysteemitutkimuksen organisaatioon – tavoitteena on lisätä suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.