Suomen merialueilla fosforipitoisuudet ovat nousseet, selvisi merentutkimusalus Arandan vuosittaisella talviseurantamatkalla. Kaikilla Suomen merialueilla fosforipitoisuudet olivat korkeita. Perämerellä ne olivat mittaushistorian korkeimpia ja myös Selkämerellä poikkeuksellisen korkeita.

Suomenlahdella fosforipitoisuudet olivat paikoittain lähellä ajankohdan ennätyksiä. –  Suomenlahden ravinnetilanteeseen vaikuttaa todennäköisesti enemmän Itämeren pääaltaalta tuleva veden vaihto kuin maalta tulevan fosfaattikuormituksen muutokset. Lisäksi matalalla Suomenlahdella ravinteikas pohjanläheinen vesi pääsee usein sekoittumaan ylempien vesikerrosten kanssa, mikä tuo ravinteet kesäisten sinilevien käyttöön, matkanjohtaja Harri Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta kertoo tiedotteessa.

Suomen merialueilla happitilanne oli hyvä Saaristomerellä ja Selkämerellä joulu-tammikuun aikaan, mutta Itämeren pääaltaan pohjoisosassa ja läntisen Suomenlahden syväveden alueilla jatkuvat happiongelmat. Suomenlahdella on vähemmän happea pohjan läheisessä vedessä kuin viime vuonna samaan aikaan. Suomenlahden läntisellä merialueella pohjan lähellä vesi on yhä hapetonta ja paikoittain siellä on myrkyllistä rikkivetyä. Suomenlahden pintavedestä havaittiin paljon fosforia vuodenaikaan nähden. Arandan tutkimat merialueet olivat Suomenlahti, Saaristomeri, Itämeren pääaltaan pohjoisosa, Selkämeri ja Perämeri. Arandaa hallinnoi Suomen ympäristökeskus (Syke), ja aluksen seurantamatka tehtiin 17.–29. tammikuuta.

Lähde: Suomenmaa

 

The post Syke: Fosforipitoisuudet Suomen merialueilla nousseet, Suomenlahden happitilanne tavanomaisen huono Merentutkimusalus Aranda tutki tammikuussa Suomen merialueita appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.