Itämerta ympäröivien EU-maiden alueellisen yhteistyön koordinaatioelin aloitti lokakuussa toimintansa Turussa ja Hampurissa. ”Baltic Sea Strategy Point”, Itämeren alueen strategiapiste, tukee ja koordinoi EU:n Itämeri-strategian toteutusta. EU:n Itämeri-strategia on alueen EU-maiden määrittelemä ja Eurooppa-neuvoston hyväksymä yhteistyön viitekehys, jonka tavoitteena on tarttua luonteeltaan ylirajaisiin haasteisiin, kuten meren suojelu, ilmastotyö, alueen yhtenäisyyden ja taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen. Turku on Itämeri-strategian aktiivinen toimija. Roolimme vahvistuu entisestään tulevina kuukausina ja vuosina, nyt kun EU:n jäsenmaat ovat valinneet Turun ja Hampurin strategiapisteen kotikaupungeiksi. Tämä ei ainoastaan vankista yhteistyötämme valtioiden, aluehallinnon ja kaupunkien kanssa, vaan laajentaa sitä myös Euroopan ja EU:n tasolla, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Venäjän hyökkäyssodan takia Itämeren alueen poliittinen tilanne ja yhteistyörakenteet ovat uudessa vaiheessa, jossa tarvitaan vahvaa johtajuutta. Strategiapisteellä on äärimmäisen merkittävä tehtävä katsoa tätä kokonaistilannetta laajemmin, uudessa viitekehyksessä. Turku ja Hampurin kaupunki ovat tässä kaksi tasaveroista, vahvaa toimijaa, Arve jatkaa. Itämeren alueellinen yhteistyö on entistä merkittävämpää Venäjän aloitettua laittoman hyökkäyssodan Ukrainassa. Moni EU:n Itämeren alueen maista on Venäjän rajanaapureita. Muuttunut turvallisuustilanne tarkoittaa, että on vielä aikaisempaakin tärkeämpää edistää alueen yhtenäisyyttä ja kestävyyttä. Alueen EU-maat kehittävät yhteistyössä energiainfrastruktuuria, mutta myös monia muita tulevaisuuden aloja kuten innovaatiot ja tiede sekä pelastuspalvelu. Strategiapisteen myötä Hampuri voi entistä aktiivisemmin osallistua tähän työhön, sanoo Hampurin kaupungin valtiosihteeri Almut Möller.

Itämeri-strategian toteutus on kaikkien relevanttien toimijoiden yhteinen voimanponnistus. Työhön osallistuu valtiotason lisäksi alueellisia ja paikallisia hallintoelimiä sekä kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä, tutkimuslaitoksia ja elinkeinoelämän edustajia. Strategiapiste tuo yhteen tämän maantieteellisesti ja temaattisesti laajalle levittäytyvän joukon ja tavoittelee näin aiempaa tehokkaampaa toimeenpanoa. Itämeren alueellinen yhteistyö ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin se on nyt. Strategia voi olla merkittävä keino kehittää alueen yhteistyötä jatkossakin. Vastoinkäymiset voitetaan yhteistyöllä, sanoo pormestari Arve.

Lähde: Turun Kaupunki

The post Turku ja Hampuri valittiin EU:n Itämeren alueen yhteistyön kotikaupungeiksi appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.