Sosiaalinen vastuu korostuu suomalaisten suuryritysten strategioissa aikaisempaa voimakkaammin. Vajaa kolmannes yritysjohtajista kertoo sosiaalisen vastuun menevän yrityksen prioriteeteissa ympäristövastuun edelle. Suuryrityksistä 86 prosenttia kertoo sosiaalisen vastuun, eli yrityksen toiminnan vaikutusten ihmisille ja yhteisöille, korostuvan yrityksen strategiassa aiempaa voimakkaammin. Sosiaalinen vastuu on ympäristövastuuta suurempi prioriteetti vajaalle kolmannekselle yritysjohtajista. Lähes saman verran priorisoi ympäristövastuun yli sosiaalisen vastuun. Tulokset selviävät OP:n suuryritystutkimuksesta.

Ympäristöasiat ovat olleet jo pitkään yritysten fokuksessa, ja yritysten omia tavoitteita on sidottu laajasti erilaisiin globaaleihin ympäristötavoitteisiin. Vihreä siirtymä on useimmilla suomalaisilla suuryrityksillä jo strategian ytimessä. Seuraavaksi on luontevaa, että myös sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun kysymykset korostuvat. Tätä vauhdittavat myös asiakkaiden, sijoittajien ja rahoittajien odotukset, kertoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi. Yritykset ovat tunnistaneet roolinsa yhteiskunnallisten epäkohtien ratkaisijana. Kolme neljästä yritysjohtajasta kokee, että yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen on osa yrityksen perustehtävää. Näitä ovat esimerkiksi juuri yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen sekä yrityksen oman toiminnan ja toimitusketjun ihmisoikeusvaikutukset. Suurimmassa osassa suuryrityksistä yrityksen hallitus on myös sitonut ylimmän johdon palkitsemisen vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen, Keitaanniemi sanoo.

Sosiaalisen vastuun kysymyksissä alihankintaketjun tunteminen korostuu. Suuryritysten sosiaalisen vastuun tavoitteet valuvat myös pk-yrityssektorille. Pitkien ja globaalien hankintaketjujen myötä ihmisoikeuksiin ja työoloihin liittyvät riskit kasvavat. Toimitusketjun tuntemisella ja hallinnalla on yhä tärkeämpi merkitys niin yrityksille kuin rahoittajillekin. Yhä suurempi osa suomalaisista suuryrityksistä kokee painetta uudistaa alihankintaketjuaan vastuullisuusnäkökulmien vuoksi, Keitaanniemi sanoo.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 199 henkilöä yhteensä 139 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat. Vastaajayritysten yhteenlaskettu liikevaihto on viimeisimpien vahvistettujen tilinpäätöstietojen perusteella yli 204 miljardia euroa. Aineisto kerättiin syksyllä 2022. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. Suuryritystutkimusta on toteutettu vuodesta 2012 saakka. Aineisto on kansainvälisenä pitkittäistarkasteluna ainutlaatuinen.

Lähde: OP Ryhmä

The post Tutkimus: Sosiaalinen vastuu noussut nopeasti ympäristövastuun rinnalle suuryritysten prioriteeteissa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.