Hiilidioksidin vaikutus ilmaston lämpenemiseen tunnetaan hyvin. Lisää tietoa tarvitaan ilmakehän muista aineista: miten esimerkiksi pienhiukkaset ja ilmansaasteet vaikuttavat ilmastoon, säähän ja ilmanlaatuun. Tähän saadaan lisävalaistusta neljävuotisessa FOCI-projektissa, jossa kehitetään uusia mahdollisia skenaarioita pienhiukkasten ja muiden ilmansaasteiden tulevaisuuden kehitykselle. Skenaarioiden alueellisia ja maailmanlaajuisia vaikutuksia tutkitaan numeerisilla malleilla.

Maailmanlaajuiset ja alueelliset ilmastomallit ja ilmanlaatumallit ovat muodostuneet monipuolisiksi työkaluiksi, joilla voidaan tutkia tarkasti ilmakehän kemian lisäksi pienhiukkasten vaikutuksia ilmastoon ja terveyteen. ”Projektissa mallien sisältämien prosessien kuvauksia tarkennetaan ottamaan huomioon ihmisten aiheuttamien ja luonnollisten päästöjen moninaiset vuorovaikutukset”, kertoo tutkimusprofessori Risto Makkonen Ilmatieteen laitokselta. Tutkijat selvittävät projektissa myös luonnollisten pienhiukkaspäästöjen mukautumista ilmastonmuutokseen. Muuttuvat luonnolliset lähteet voivat joko viilentää ilmastoa tai lämmittää sitä entisestään, muodostaen siis heikentäviä tai voimistavia takaisinkytkentöjä. Uusimpien ilmastomallikokeiden perusteella pienhiukkasten kautta toimivia takaisinkytkentöjä on olemassa, mutta niiden voimakkuus ja jopa suunta ovat erittäin epävarmoja.

Parannetut mallit ja uudistetut skenaariot auttavat arvioimaan tarkemmin ilmansaasteiden vaikutuksia ilmastoon. Kokonaisvaltainen ymmärrys päästöjen vaikutuksesta ilmakemiaan ja hiukkasten pitoisuuksiin tukee päätöksiä, joita tehdään tulevaisuuden rajoituksista. Tuloksia voidaan hyödyntää myös tulevien IPCC-raporttien tekemisessä. Non-CO2 Forcers and Their Climate, Weather, Air Quality and Health Impacts (FOCI) -projektissa on mukana 17 partneri-instituuttia. Suomesta mukana ovat Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus (INAR). Ilmatieteen laitos muun muassa parantaa ilmakehän pienhiukkasten kuvausta ilmastomalleissa ja arvioi hiukkasten ilmastovaikutuksia. EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelma rahoittaa projektia n. 8 miljoonalla eurolla. Projekti käynnistyi vuoden 2022 syyskuussa.

Lähde: Ilmatieteen laitos

The post Tutkimushankkeessa tuotetaan tarkempaa tietoa pienhiukkasten vaikutuksesta ilmastoon, säähän ja ilmanlaatuun appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.