Tunnustuspalkinnon myöntää Maanpuolustuskurssiyhdistys, ja sen suuruus on 1 000 euroa. Palkinto on myönnetty Kivimaan ansioista kokonaisturvallisuutta edistävässä ilmastonmuutosta ja energiajärjestelmiä käsittelevässä tutkimuksessa. Päiviö Hetemäen rahaston tarkoitus on palkita kokonaisturvallisuuden eri aloilla suoritettua ansiokasta kehittämistyötä ja tukea valtakunnan puolustusvalmiuden edistämiseksi tapahtuvaa tutkimustyötä, kasvatusta ja muuta toimintaa.

Tutkimusprofessori Paula Kivimaa (Dos. FT., s. 1978) on ansioitunut ympäristöpolitiikan, innovaatioiden ja kestävyysmurroksen tutkija erityisesti ilmastonmuutoksen ja energiajärjestelmän alueella. Ilmastonmuutos ja turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa monien paikallisesti ilmenevien ja maailmanlaajuisesti välittyvien vaikutusketjujen kautta.

Kivimaan käynnissä oleva tutkimus tarkastelee ilmastonmuutosta, energiaturvallisuutta ja turvallisuuspolitiikkaa. Tänä vuonna, Venäjän hyökkäyssodan alettua, Kivimaan tutkimustyö on noussut entistäkin ajankohtaisemmaksi. Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun aktiivisesti osallistuva Kivimaa on tuonut ajankohtaista ymmärrystä kansallisen kokonaisturvallisuuden kannalta keskeisten ilmasto-, energia- ja turvallisuuspolitiikan kytköksistä. Kivimaa on osallistunut muun muassa aiheesta järjestettyihin paneelikeskusteluihin ja kirjoittanut energiapolitiikan ja turvallisuuden hallinnan yhteyksistä suomalaisessa mediassa.

“Tänä vuonna energian ja turvallisuuden kytkökset konkretisoituivat liiankin raadollisesti, ja tietysti toivoisin, että aihe ei olisi samalla tavalla ajankohtainen kuin se nyt on. Aiheen ajankohtaistuminen kuitenkin osoittaa, että on tärkeä tutkia myös sellaisia aiheita, jotka eivät tietyllä hetkellä vaikuta kovin merkittäviltä, jotta meillä on olemassa tietopohjaa julkisen ohjauksen tai yhteiskunnan nykytilasta eri alueilla, mahdollisista tulevaisuuden uhkakuvista sekä siitä, miten julkista ohjausta ja muuta yhteiskunnan toimintaa tulee uudistaa”, sanoo Kivimaa.

Lähde: Syke

The post Tutkimusprofessori Paula Kivimaalle Päiviö Hetemäen rahaston tunnustuspalkinto kokonaisturvallisuuden puolesta tehdystä ansiokkaasta kehitystyöstä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.