Suomalaisten työpaikkojen henkilöstö on monimuotoinen ja monimuotoistuu entisestään. Työntekijät ovat keskenään erilaisia myös monien muiden tekijöiden kuin kielen tai kansallisuuden osalta. Monimuotoisuuden johtaminen ja inklusiivisen työkulttuurin luominen ovat kriittisiä taitoja, joiden avulla luodaan vetovoimaisia työpaikkoja.

Henkilöstön monimuotoisuus voi tutkitusti olla menestystekijä, mutta vain oikein johdettuna. Suomalaisessa työelämässä on useita esteitä monimuotoisuuden hyödyntämisen tiellä.  – Esimerkiksi syrjintä on yleistä, sitä esiintyy työhönotossa ja se vaikuttaa myös työntekijöiden mahdollisuuksiin edetä työssä. Eri syistä aiheutuvat ulkopuolisuuden kokemukset kuormittavat ja vähentävät sitoutumista työpaikkaan. Työtä on siis tehtävänä, jotta kaikki voisivat työpaikallaan kokea itsensä tervetulleeksi, kuuluvansa joukkoon ja olevansa yhteisönsä arvostettuja jäseniä, toteaa Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Barbara Bergbom.

Työterveyslaitoksen oppaassa kuvataan, miten organisaatiot voivat lähteä liikkeelle ja kehittää monimuotoisuus- ja inkluusiotyötä pitkäjänteisesti. Se esittelee myös tapoja edistää työkulttuuria, jossa jokainen voi kokea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Monikielisille työyhteisöille opas esittelee kielitietoisia toimintatapoja, jotka auttavat poistamaan kielestä johtuvia osallistumisen ja osaamisen hyödyntämisen esteitä. Se myös haastaa työnantajat pohtimaan suhtautumistaan työssä vaadittavaan kielitaitoon ja harkitsemaan, voisiko tietyissä tehtävissä pärjätä myös vähäisemmällä kielitaidolla.  Opas vastaa tämän hetken työelämän tarpeisiin kuvaamalla myös, miten työpaikat voivat varmistaa yhdenvertaisuuden urakehityksessä ja sen, että työpaikalla tarvittava osaaminen saadaan käyttöön.

Työhönsä sitoutuneet työntekijät ovat organisaatioiden tärkeä menestystekijä. Opas kuvaa käytäntöjä, joiden avulla voi ehkäistä ulkopuolisuuden kokemuksia ja vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia sekä sitoutumista työhönsä ja työpaikkaansa.  – Pienetkin teot ja askeleet auttavat inklusiivisemman työkulttuurin luomisessa, muistuttaa Barbara Bergbom. – Oleellista on, että inklusiivisuuteen ja sen parantamiseen kiinnitetään työpaikoilla huomiota.

Työpaikoilla tarvitaan lisää osaamista ja käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen ja inklusiivisen, kaikki mukaan ottavan, työkulttuurin luomiseen. Työvoimapula ja kiristyvä kilpailu työntekijöistä kasvattavat tarvetta kansainvälisten asiantuntijoiden osaamiselle. Työterveyslaitos on julkaissut oppaan Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa. Opas ohjaa työpaikkoja monimuotoisuustyössä ja esittelee kattavasti käytäntöjä tämän työn tueksi. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa (ttl.fi)

Lähde: Työterveyslaitos

 

The post Työpaikoilla tarvitaan uutta vaihdetta monimuotoisuuden johtamiseen appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.