Suomen ympäristökeskus Syke ja energiapalveluyhtiö Väre selvittävät, minkälaisin viestinnällisin keinoin kotitalouksia voidaan tukea sähkönkäytön vähentämisessä ja ajoittamisessa. Energiaa säästämällä ja sähkönkulutusta ajoittamalla kotitaloudet voivat vaikuttaa merkittävästi sähkölaskunsa suuruuteen. Lisäksi kriittisinä hetkinä sähköpulan uhatessa kotitaloudet voivat vaikuttaa sähkön riittävyyteen ja sähköverkon tasapainoon omaa kulutustaan vähentämällä.

Suomen Akatemian rahoittama kokeilututkimus käynnistyy alkusyksyllä 2023 ja kestää noin puoli vuotta. Tutkimuksessa kotitaloudet saavat sähkönkulutuksen ajoittamista ja sähkökulujen pienentämistä helpottavaa viestintää. Energiapalveluyhtiö Väre kutsuu mukaan asiakkaitaan tutkimukseen elo-syyskuun aikana erillisellä viestillä. Suomen ympäristökeskuksen tutkijat suunnittelevat tutkimuksen koeasetelman sekä analysoivat ja raportoivat tulokset tieteellisin periaattein. Tuloksia tutkimuksesta on odotettavissa vuoden 2024 lopussa.

– Toivomme runsasta osallistujamäärää, sillä tutkimuksen kautta Väreen asiakkaat pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnallisesti merkittävään asiaan. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tutkimustietoa, jolla autetaan kaikkia suomalaisia sähkönkulutuksen ajoittamisessa, energian säästämisessä ja sähkölaskujen pienentämisessä, Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen sanoo.

Tutkimustulosten avulla kehitetään valtakunnallista energianeuvontaa ja -palveluita sekä edistetään kulutusjouston toteutumista Suomessa. Tutkimus toteutetaan satunnaiskokeiluna, jotta viestinnän vaikuttavuudesta saataisiin mahdollisimman luotettava kuva. – Satunnaiskokeilussa tutkimuksen osallistujat arvotaan viestintää saavaan ryhmään ja verrokkiryhmään. Tämä varmistaa, että viestintää saavien ja verrokkien sähkönkulutuksen erot johtuvat nimenomaan toteutetusta lisäviestinnästä, erikoistutkija Enni Ruokamo Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Muuttuneet sähkösopimusmallit ja sähkön rajut hinnanvaihtelut ovat saaneet suomalaiset aktivoitumaan oman sähkönkulutuksensa seurannassa ja sähkön säästämisessä. Väreen kesäkuussa teettämän tutkimuksen* mukaan suomalaisista jo 35 prosenttia käyttää energiasovellusta apunaan sähkönkulutuksen seurannassa.

Väre kehittää tulosten avulla myös suosittua Väppi-energiasovellustaan, jotta sähkönkulutuksen seuranta ja hallinta olisi kotitalouksille mahdollisimman helppoa ja informatiivista. – Sähkönkulutusta ajoittamalla voimme kaikki edistää energiantuotannon ympäristötavoitteita. Sähkönkäyttö on hyvä keskittää niihin vuorokauden aikoihin, jolloin sähköä on edullisesti ja yleensä samaan aikaan myös hiilidioksidivapaasti tuotettuna tarjolla, Martikainen sanoo.

Vaikka sähkön markkinahinnat ovat kääntyneet jo laskuun, tulee sähkön hintaheilahteluihin ja säästötoimiin varautua myös jatkossa.

Lähde: Suomen ympäristökeskus Syke

The post Uusi tutkimus etsii keinoja kotitalouksien sähkölaskujen pienentämiseksi appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.