Viljelykset kärsivät ilmastonmuutoksen myötä yleistyvistä äärimmäisistä sääilmiöistä. LUT-yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan viljelylajikkeiden monimuotoisuus vähentää tappioita ja parantaa ruokaturvaa. Lukessa tilastotieteen eritysasiantuntijana työskentevä Janne Kaseva on tutkinut LUT-yliopiston kestävyystieteen väitöskirjatyössään, miten viljelyjärjestelmät reagoivat muuttuviin sääolosuhteisiin. Kasevan mukaan ilmastonmuutoksen myötä viljelyssä kannattaa suosia useampia, eri sääolosuhteisiin soveltuvia lajikkeita. Näin voidaan pienentää vuosittaista satovaihtelua ja yksittäisen viljelijän riskiä ja samalla parantaa yhteiskunnan ruokaturvaa. ”Markkinoille tulee jatkuvasti uusia lajikkeita, mutta ne ovat monesti ilmastokestävyydeltään varsin samanlaisia. Lajikkeiden kehittäminen keskittyy usein vain satoisuuteen ihanneolosuhteissa sekä tauti- ja tuholaiskestävyyteen, vaikka tulevaisuudessa tarvitaan lajikkeiden monimuotoisuutta erityisesti selviytymiseen muuttuvissa, epävakaammissa sääolosuhteissa”, Kaseva sanoo. Euroopassa viljeltyjen vehnälajikkeiden vertailussa löytyi maiden väliltä selkeitä eroja siinä, kuinka hyvin viljelyjärjestelmissä on varauduttu sääilmiöiden aiheuttamiin häiriöihin. Vastaavasti Suomessa löydettiin alueellisia eroja ohran ja nurmikasvien viljelyn ilmastokestävyydessä. Tutkimuksessa havaittiin, että myös maaperätyyppi vaikuttaa nurmilajikkeiden ilmastokestävyyteen.

Hallittu monimuotoisuuden lisääminen voi turvata tuotantoketjuja myös maailmanmarkkinahintojen muutoksilta ja muissa yllättävissä tilanteissa, kuten lakko tai sota. ”Monimuotoisuus voi parantaa ruokaturvaa ja huoltovarmuutta muutoinkin kuin maataloudessa. Kehitimme monimuotoisuuden arviointiin ja vertailuun uuden kvantitatiivisen menetelmän, jota voidaan soveltaa eri aloilla. Havaitsimme, että esimerkiksi kauppaketjun toimitusketjujen monimuotoisuus paransi kauppojen pärjäämistä markkinahäiriötilanteissa”, kertoo Kaseva. Filosofian maisteri Janne Kasevan väitöskirja Assessing the Climate Resilience of Cropping Systems Through Response Diversity (Viljelyjärjestelmien ilmastokestävyyden arviointi vastemonimuotoisuuden avulla) tarkastetaan 24.2.2023 klo 12 LUT-yliopiston Lahden Kampuksen auditoriossa 1.

Lähde: Luke

The post Väitös: Ilmastonmuutos vaatii lisää erilaisia sääilmiöitä kestäviä viljelylajikkeita appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.