Valtiovarainministeri Annika Saarikko, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari ja elinkeinoministeri Mika Lintilä asettivat tammikuussa 2022 työryhmän muodostamaan kokonaisnäkemyksen vihreän siirtymän rahoituksesta. Työryhmä on saanut valmiiksi väliraporttinsa.

Nyt julkaistussa väliraportissa muodostetaan kokonaiskuva siitä, mitä vihreä siirtymä Suomelle merkitsee. Raportissa kartoitetaan keskeisiä tekijöitä, joilla voidaan vauhdittaa vihreän siirtymän investointeja ja rahoitusta. Siirtymä tulisi toteuttaa tavalla, joka vahvistaa Suomen kilpailukykyä sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista hallitusti ja oikeudenmukaisesti. Väliraportti esittelee suunnitelman siitä, miten työryhmä pääsee sille asetettuisiin tavoitteisiin. Raportissa myös korostettaan kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja arvioidaan muuttuneen geopoliittisen tilanteen vaikutuksia vihreään siirtymään.

Työryhmän asettamisen taustalla oli se, että ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää tulevaisuudessa mittavia investointeja niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Työryhmä laatii loppuraportin kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmän väliraportti

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Väliraportti muodostaa kokonaiskuvaa vihreän siirtymän merkityksestä ja rahoitusmahdollisuuksista appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.