Visit Oulu ja ympäristöjärjestö WWF ovat sopineet royalty-yhteistyöstä vuosille 2023–2026. Yhteistyön tavoitteena on tukea arktisen luonnon suojelutyötä ja edistää vastuullista matkailua.

Yritysyhteistyössä Visit Oulu tulee lahjoittamaan PELEKÄÄKKÖNÄÄ?-markkinointikampanjansa tuottoja arktisen luonnon suojelutyöhön. PELEKÄÄKKÖNÄÄ? on yhdessä oululaisten kanssa luotu yhteisöllinen hyvän mielen kampanja, jolla kerrotaan Oulun matkailusta uudella tavalla kotimaiselle yleisölle. Osana kampanjaa ovat erilaiset PELEKÄÄKKÖNÄÄ?-tuotteet, kuten tervanmakuinen artesaanisuklaa, joka on paikallisen ChocoSomnia Oy:n käsityönä valmistamaa. Tervasuklaan tuotoista 5 % ohjataan WWF:n arktisen luonnon suojelutyöhön.

Visit Oulun toiminnassa kestävän ja vastuullisen matkailun edistäminen on tärkeässä asemassa. Alueen matkailumarkkinoinnissa halutaan tuoda esiin ympäristöarvoja ja kannustaa niin matkailualan toimijoita kuin matkailijoita vastuulliseen matkailuun.

”Matkailun tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa hyvinvointia matkailualueen yhteisölle ja huolehtia vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöön. Arktinen luonto on meitä lähellä, ja WWF:n alueista tämä oli meille luontevin lahjoituskohde. Myös matkailijat kokevat yhä enenevissä määrin tärkeäksi, että on mahdollisuus osallistua ympäristöstä huolehtimiseen ja ovat valveutuneita siitä, että matkailua toteutetaan vastuullisesti. WWF on luotettava, kansainvälisesti tunnettu toimija ja yhteistyössä voimme olla varmoja siitä, että tukieurot menevät kohteeseen”, kommentoi Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari yhteistyön taustaa.

”On ilo aloittaa pitkäaikainen yhteistyö Visit Oulun kanssa. Royaltylahjoitus suojelutyömme tukemiseksi on meille arvokas. Tukijoidemme ansiosta voimme suunnitella ja toteuttaa luonnonsuojelun toimenpiteitä. Samalla viestimme yhdessä arktisen luonnon suojelutyön tärkeydestä”, sanoo Tiina Jussila, WWF:n yritysyhteistyön asiakkuuspäällikkö.

Lähde: Visit Oulu

The post Visit Oulu tukemaan arktisen luonnon suojelutyötä yhteistyössä WWF:n kanssa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.