Helsingin yliopisto on saanut tänään päättyvällä vastinrahakaudella 2020–2022 yli 11 miljoonaa euroa lahjoituksia. Valtion vastinraha lisää yliopistolle tehtyjen lahjoitusten vaikuttavuutta antamalla lisäkertoimen jokaiselle lahjoitetulle eurolle. – Viime vuodet ovat olleet todella poikkeuksellisia. Tutkitun tiedon ja yhteistyön tärkeys on korostunut entisestään epävarmoina aikoina. Arvostamme sitä, että näin moni on halunnut tukea meillä tehtävää tutkimusta ja opetusta, kansleri Kaarle Hämeri sanoo. – Haluan lämpimästi kiittää kaikkia teitä, jotka olette lahjoittaneet.

Suurimmat lahjoitukset ovat tulleet kolmelta säätiöltä. Koneen Säätiö lahjoitti 1,5 miljoonaa euroa humanistiselle koulutusalalle. Svenska Kulturfonden lahjoitti kasvatustieteille ja opettajankoulutukselle sekä luonnontieteelliselle koulutusalalle miljoona euroa kummallekin. Stiftelsen Tre Smeder lahjoitti yhteiskuntatieteiden koulutusalalle miljoona euroa sekä 100 000 euroa luonnontieteiden koulutusalalle.

Lahjoitukset vahvistavat yliopiston tutkimusta ja opetusta sekä mahdollistavat uusia avauksia. Tämän vastinrahakauden myötä saatuja resursseja yliopisto on kohdistanut niin syöpätutkimukseen, Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimukseen kuin kestävään kehitykseen liittyviin hankkeisiinkin. Lisäksi yliopisto on päättänyt käyttää varoja muun muassa ruotsinkieliseen tekoälyn professuuriin sekä professuurin perustamiseen taiteiden tutkimuksen alalle.

Helsingin yliopistolle tehtyjen lahjoitusten vaikutus kestää pitkälle tulevaisuuteen, sillä yliopisto on vakaa ja luotettava sijoittaja. Nyt päättyvän vastinrahakauden lahjoitukset tulevat osaksi 375-Tulevaisuusrahastoa, joka perustuu edellisen vastinrahakauden lahjoituksiin. Rahastosta yliopisto voi jakaa vuosittain tukea tulevaisuuden kannalta tärkeiden tutkimusalojen ja uusien avausten tekemiseen. Viimeisen viiden vuoden aikana tukea on jaettu jo yli 10 miljoonaa euroa.

Valtion vastinrahakauden aikana jokaiselle sääntöjen mukaan lahjoitetulle eurolle valtio antaa lisäkertoimen, joka selviää myöhemmin. – Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen lahjoittajasuhteiden hoitamiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen. Meille varainhankinnassa ei ole kysymys vain valtion vastinrahoitukseen kytkeytyvien kampanjoiden tekemisestä vaan kauaskantoisesta työstä tutkimuksen ja opetuksen eteen, varainhankintajohtaja Pia Dolivo toteaa.

Valtio pääomittaa yliopistoja vuosina 2020–2022. Pääomittamisen taustalla on Sitran hallintoneuvoston joulukuussa 2019 tekemä päätös myöntää 100 miljoonan euron kertaluonteinen tuki yliopistoille. Valtion vastinraha lisää yliopistolle tehtyjen lahjoitusten vaikuttavuutta antamalla lisäkertoimen jokaiselle kauden sääntöjen puitteissa lahjoitetulle eurolle.

Lähde: Helsingin yliopisto

 

The post Yli 11 miljoonaa euroa Helsingin yliopistolle vastinrahakampanjassa – lahjoitusten vaikutus kestää vuosikymmeniä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.