Hallitusohjelmassa on tarkoitus laajentaa yleissitovien sopimusten paikallista sopimista koskemaan kaikkia yrityksiä työnantajan ja työntekijöiden järjestäytymisestä riippumatta, sekä mahdollistaa työlainsäädännön mukaisten joustojen soveltaminen myös yrityskohtaisissa työehtosopimuksissa nykyisten valtakunnallisten ohella.

Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnatussa kyselyssä selvitettiin, miten uudistukset toteutuessaan vaikuttavat yrityksiin. Kysely toteutettiin 27.–29.9. ja siihen vastasi 1827 yritystä eri puolelta Suomea. Varsinais-Suomesta kyselyyn vastasi 148. Kyselyn mukaan liki 72 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä arvioi uudistusten vauhdittavan työllisyyden ja tuottavuuden kasvua pitkällä aikavälillä yrityksissä jonkin verran tai merkittävästi (16,2 % merkittävästi, 55,4 % jonkin verran). 10,8 prosenttia vastasi, etteivät uudistukset toteutuessaan vauhdittaisi työllisyyden ja tuottavuuden kasvua ollenkaan ja 17,6 prosenttia vastanneista ei osannut arvioida asiaa.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi muistuttaa, että paikallista sopimista on yritetty edistää TES-järjestelmän kautta jo pari vuosikymmentä. Merkittäviä tuloksia ei olla kuitenkaan saavutettu, ja työmarkkinoiden jäykkyys on heijastunut investointien hiipumisina, tehtaiden sulkemisina ja verotulojen katoamisena. “Kyselyn perusteella voi sanoa, että paikallisen sopimisen salliminen lisäisi yritysten mahdollisuuksia palkata lisää työntekijöitä, eli työllistää. Kun kaikista kyselyyn osallistuneista vastaajista 38 prosenttia arvioi uudistusten johtavan lisätyöntekijöiden palkkaamiseen, ei voida puhua enää mistään merkityksettömästä uudistuksesta. Olemme usealla mittarilla mitattuna verrokkimaitamme jäljessä, eikä pieni viilaaminen enää riitä. Yritysten viesti paremmasta yrityskohtaisesta mahdollisuudesta tuottavuuden ja työllistämisen kasvuun paikallisen sopimisen keinoin on selvä”, Romakkaniemi sanoo.

Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo toteaa, että edelleen paheneva pula osaavasta työvoimasta kasvattaa yrityksissä toiveita paikalliseen sopimiseen. ”Paikallinen sopiminen ottaakin parhaimmillaan paremmin huomioon yritysten yksilölliset tarpeet, esimerkiksi markkinat, kysynnän vaihtelut ja taloudellisen aseman. Hyvin toteutettuna se edistää luottamusta, ja itse asiassa myös edellyttää sitä”, Leiwo toteaa. ”Ruotsissa vastaavan kaltainen järjestelmä on toiminut hyvin ja tuonut rauhaa työmarkkinoille, mutta myös siellä korostetaan osapuolten välistä luottamusta ja yhteistyötä paikallisen sopimisen mahdollistajina”, Leiwo jatkaa. ”Monella yrityksellä on vielä edessä vaikeita aikoja talouden kiristyessä. Paikallinen sopiminen voi parhaimmillaan helpottaa tilannetta ja jopa säilyttää työpaikkoja myös vaikeissa oloissa.”

Lähde: Turun kauppakamari

The post Yli 70 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä sanoo paikallisen sopimisen laajentamisen vauhdittavan työllisyyden ja tuottavuuden kasvua appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.