Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta korjaamaan Kuopion kantakaupungin alueella pelastustoiminnan palvelutasossa esiintyvän huomattavan epäkohdan lainmukaiselle tasolle. Aluehallintoviraston tekemässä tarkastelussa on tullut ilmi, että Kuopion kantakaupungin kahta I-riskiluokan ruutua (252925 ja 252250) ei saavuteta vaatimusten mukaisesti pelastustoimen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan osalta. Saavuttamisessa on ollut yhtäjaksoisesti puutteita vuodesta 2017 alkaen, eikä tehdyt toimintavalmiutta parantavat toimet ole korjanneet tilannetta. Lisäksi riskiruuduissa 253601, 252251 ja 252249 on ollut toistuvia puutteita. Riskiruutujen sijainnit näkyvät liitteenä olevassa kuvassa. Korjausmääräystä koskevat riskiruudut 252925 ja 252250 ympyröity kuvassa keltaisella. Itkonniemen paloaseman käyttöönoton jälkeen toimintavalmius on parantunut Kuopion Itkonniemen ja sataman alueella, mutta ydinkeskustan riskiruutuihin uudella asemalla ei ole ollut sellaista vaikutusta, että puutteet ensimmäisen yksikön osalta olisivat poistuneet.

Pelastustoimen järjestämislain 3 § mukaan palvelutason tulee vastata alueellisia ja paikallisia tarpeita ja uhkia. Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteessa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Aluehallintovirasto velvoittaa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta korjaamaan sen pelastustoimen palvelutasossa esiintyvän huomattavan epäkohdan. Nopeassa avunsaannissa on huomattavia epäkohtia Kuopion kantakaupungin alueen riskiruuduissa 252925 ja 252250. Pelastustoiminnan toimintavalmiuden palvelutaso tulee korjata näissä ruuduissa vastaamaan paikallisia tarpeita ja uhkia siten, että ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan riskiruutukohtainen 50 % vähimmäistavoitettavuus toteutuu ruuduissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.7.2024 lähtien. Aluehallintovirasto ei edellytä hyvinvointialueelta huomattavien epäkohtien poistamisessa minkään yksittäisen keinon käyttöä. Päätöksen noudattamisen arviointi tehdään toteutuneen palvelutason perustella 1.7.2024 jälkeen.

Lähde: Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket | STT info

The post Aluehallintovirasto: Pelastustoiminnan palvelutaso tulee korjata lainmukaiselle tasolle Kuopion keskustassa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.