Tiedolla
kohti
kestävämpää
huomista

”Me CRnetillä huolehdimme että tulevaisuus olisi askelta vastuullisempi meitä kaikkia varten”

Kasvot CRnetin takana

TkT Tuula Pohjola
TkT Tuula Pohjolan väitöskirja hiilijalanjäljen laskennasta (TKK Tuotantotalous 1999) oli kansainvälisestikin ensimmäisiä laajoja tutkimuksia yritysten ja julkishallinnon toimijoiden aiheuttamista hiilidioksidiekvivalenttipäästöistä. Väitöskirja sisältää 10 erilaista tapaustutkimusta, joissa organisaation aiheuttama
CO2eqv – määrät on laskettu.

Tuula Pohjolan väitöskirjassaan kehittämä ympäristökuormitusten mallinnusjärjestelmä, jota on käytetty tuotteiden ja toimintojen hiilijalanjäljen laskennoissa, sisältää koko toimitusketjun ympäristöpäästöjen tekijöiden kartoituksen ja niiden aiheuttamien CO2eqv -päästöjen laskennan. Tuula Pohjolan kehittämän laskentamenetelmän avulla yrityksien ja organisaatioiden aiheuttama hiilidioksidikuormitus lasketaan toimitusketjusta saatujen lähtötietojen mukaisella tarkkuustasolla. Lisäksi mallinnukseen voidaan liittää myös taloudellinen näkökulma toiminnan kehittämiseksi.
Tuula Pohjola on väitöskirjan julkaisun jälkeen toiminut ympäristöjohtamisen ja ympäristölaskennan laskennan asiantuntija- ja koulutustehtävissä mm. määräaikaisena ympäristö- ja laatujohtamisen professorina 2004 -2007 TKK Tuotantotalouden osastolla.

Tuula Pohjola on myös kehittänyt lähinnä oppilaitosten käyttöön tarkoitetun CRnet kestävän kehityksen tietopankin, joka sisältää kootusti kestävän kehityksen perusperiaatteet suomeksi ja englanniksi (noin 200 sivua/kieli). Tällä hetkellä CRnet KeKe-tietopankissa on lisäksi (24.6.2024) suomenkielisiä uutisia 42 281 ja englanninkielisiä uutisia 27 729 kappaletta.

Nimi: Kirsi Saarinen

Työtehtävä: Toimin CRnet Oy:ssä tietopalvelutoimittajana.

Toimitan viikottain kansainvälisiä ympäristöuutisia, jotka keskittyvät kierrätykseen, kiertotalouteen, jätteisiin, veteen, energiaan ja ilmastomuutokseen. Olen Tuulan tavoin mukana kolmivuotisessa EU Komission GREENLAB -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää EU:n tasolla pk-sektorin yritysten sekä oppilaitosten kestävän kehityksen oppimisympäristö. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja ammatillinen opettaja. Toimin liiketoiminnan opettajana Lappeenrannassa Saimaan ammattiopisto Sampossa. Lisäksi minulla on kokemusta luottamustehtävistä yhdistyksissä ja kaupunkiyhtiössä. Toimin tällä hetkellä myös Etelä-Karjalan kansalaisopiston säätiön hallituksen puheenjohtajana.

Nimi: Otto Manner

Työtehtävä: olen vastuullisuuden viestinnän ja -markkinoinnin ammattilainen

Olen energia- ja ympäristötekniikan insinööri, joka erikoistui LABissa opinnäytetyön yhteydessä vastuullisuusraportointiin, kestävään kehitykseen sekä hiilijalanjäljenlaskentaan. Viestinnän ja markkinoinnin alalla kuljen lähtökohtaisesti periaatteet edellä, joita ovat läpinäkyvyys, ympäristön kestävyys, yhdenvertaisuus sekä jatkuva kehitys.