Tietopalvelut ja valmennukset ja verkkokurssit

ovat keskeisiä palveluita, joita tarjoamme. Tietopalvelut kattavat laajan valikoiman alan asiantuntijoiden laatimia artikkeleita, raportteja ja analyysejä, jotka auttavat asiakkaitamme pysymään ajan tasalla ja tekemään vastuullisia päätöksiä.

Valmennukset tarjoavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea erilaisiin ammatillisiin ja henkilökohtaisiin kehitystavoitteisiin.

CRnet tietopalvelutuotteet

 

CRnet tietopalvelutuotteet tarjoavat organisaatioille helppokäyttöisiä ja edullisia ratkaisuja henkilöstön vastuullisuustietojen ja -taitojen kehittämiseen sekä ylläpitoon.

Perustasolle suositeltavat palvelut

50 kertaa vuodessa ilmestyvä CRnet Viikkokatsaus suomeksi ja englanniksi.

Asiantuntijatasolle suositeltavat palvelut

 

Vastuullisen liiketoiminnan tietojen ylläpitoon tarjoamme CSR-palvelut, jotka sisältävät::

 

  • CRnet Ympäristöuutiset
  • CRnet CSR News
  • CRnet Environmental News
  • Crnet Vastuullisuusuutiset (FI+EN)
  • CRnet Viikkokirjeet (FI+EN)
  • CRnet Opettajien uutiskirje
  • CRnet Tietopankin käyttöoikeuden

  

 

Yritystasolle suositeltavat palvelut

 

Tukeaksemme yrityksenne vastuullisuutta, suosittelemme seuraavia palveluita:

 

  • CSR-palvelut organisaation liiketoiminnan vastuullisuustiedon ylläpitoon
  • Hiilijalanjäljen laskenta/laskennan valmennus
  • Vastuullisuusviestinnän valmennus/toteutus (CSRD/ESG)

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta on projekti, jossa lasketaan koko organisaation toiminnan tuottamat päästöt. Nämä päästöt määritellään
kolmen ”scopen” mukaan.

Hiilijalanjäljen laskenta on nykyään yhä useammin organisaatioilta vaadittu toimenpide, jota pidetään rehellisenä ja läpinäkyvänä käytäntönä. Vaikka projekti ei ehkä näytä
tarpeelliselta juuri nyt, on siihen hyvä perehtyä tulevaisuuden varalta.

Scope 1

kattaa organisaation omasta energiantuotannosta, omista ja hallinnoimista kiinteistöistä sekä ajoneuvoista syntyvät suorat päästöt.

Scope 2

puolestaan käsittää ostoenergian, kuten sähkön, lämmön ja jäähdytyksen, eli epäsuorat päästöt.

Scope 3

muut yrityksen tai organisaation toiminnasta syntyvät epäsuorat päästöt sisältyvät Scope 3:een. Organisaation toiminnan hiilijalanjälki ilmoitetaan CO2eqv kg/ toiminnan yksikkö.

Valmennukset ja verkkokurssit

CRnet Verkosto tarjoaa vastuullisen liiketoiminnan valmennuksia, jotka toteutetaan webinaareina.

Valmennukset tarjoavat ajankohtaista tietoa liiketoiminnan strategian kehittämiseen, operatiivisen toiminnan tehostamiseen sekä vastuullisuusviestintään.

Valmennuksien ohjelmia voidaan myös toteuttaa yrityskohtaisella CSR Agent-ohjelmalla, jossa valmennuksia täydennetään organisaation liiketoimintaan kehittämisprojekteilla.

Turvallisuusvalmennus

CRnet Oy on kehittänyt yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa yritysturvallisuuden valmennuskokonaisuuden, joka sisältää seuraavat aihealueet:

Turvallisuusjohtaminen
Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet

Toimitilaturvallisuus
Työhyvinvointi & työterveys ja -turvallisuus

Tietosuoja ja tietoturvallisuus
Rikosturvallisuus sekä henkilö- ja matkustusturvallisuus

Ympäristöturvallisuus
Turvallisuusjohtamisen hallintajärjestelmät

Turvallisuusviestintä
Kriisiviestintä

Valmennukset järjestetään pääsääntöisesti webinaareina.

Vastuullisuusviestintä

Kattava valmennuspaketti antaa työkalut yrityksen vastuullisuusviestinnän suunnitteluun ja kriisiviestintävalmiuksien rakentamiseen. Viestinnän pohjana toimivat yrityksen vastuullisuusmittarit ja -indikaattorit, joihin paneudutaan omana kokonaisuutenaan:

Vastuullisuus 2025
Turvallisuusriskien kartoitus
Mittarit & Indikaattorit
Viestintä ja raportointi
Kriisiviestintä

Riskienhallinta

Valmennuksen aikana osallistujalle rakennetaan työkalut yrityksen turvallisuusriskien tunnistamiseen, analysointiin ja hallintaan.
Samalla luodaan katsaus työterveysseikkoihin sekä erityistilannejohtamisen edellytyksiin.

Turvallisuusriskien kartoitus
Turvallisuusriskien hallinta
Työterveys & työturvallisuus osaksi yrityskulttuuri
Kokonaisvaltainen turvallisuusjohtaminen