Vuoden 2025 alusta poistuu arvonlisäveron alarajahuojennus EU-direktiivin vuoksi. Yritys, jonka liikevaihto on vuodessa ollut 15 000–30 000 euroa, on saanut osan maksamastaan arvonlisäverosta takaisin. Tämä on ollut monelle pienyrittäjälle tärkeä tuki ja kevennys. “Arvonlisäveron alaraja on nostettava 30 000 euroon. Sillä helpotetaan pienyrittäjän hallinnollista taakkaa ja toisaalta tuetaan monen naisvaltaisella alalla toimivan yrittäjän taloutta”, toteaa Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Carita Orlando.

Yrittäjänaisten mielestä alarajahuojennuksen poisto ja arvonlisäveroprosentin nosto 24:stä 25,5 prosenttiin kohdistuu rankimmin yksinyrittäjinä toimiviin naisyrittäjiin. Naiset toimivat miehiä useammin palvelualoilla ja naisten ansiot yrittäjinä ovat miesyrittäjien ansioita pienemmät. 43 % naisyrittäjistä ja 23 % miesyrittäjistä ansaitsee alle 30 000 euroa vuodessa.

Suomessa työmarkkinat ovat hyvin eriytyneet, eli naiset toimivat naisten aloilla ja miehet miesten aloilla. Tämä näkyy myös yritysten perustamisissa. Arvonlisäveron nosto tuntuu erityisesti käsityövaltaisessa kuluttajakaupassa. Kosmetologi- ja kampaamopalvelut, käsityötuotteiden valmistajat sekä pienet kauppaliikkeet ovat pääosin naisten yrityksiä.

Arvonlisäveron korotuksen ja huojennuksen poiston sukupuolivaikutuksia tulee selvittää laajemmin. Hallituksen esityksessä on parturi-kampaamot ja kauneudenhoitoala on mainittu erikseen, mutta samalla todettu, ettei muutos koskisi erityisesti naisyrittäjiä, vaikka kyseisillä aloilla toimivat ovat useimmiten naisia.

Valtiontalouden tutkimuskeskus on arvioinut, että sopiva arvonlisäveron alaraja olisi 32 000 euroa. Myös Verohallinto kannattaa rajan nostamista. “Rajan nostaminen mahdollistaisi pienimuotoisen yritystoiminnan, josta olisi sitten helpompi ponnistaa kasvuun. Suomessa tulisi tehdä päätöksiä, joilla vahvistetaan naisten yrittäjyyttä ja kannustetaan yhä useammin naisia lähtemään yrittäjäksi ja erityisesti kasvuyrittäjäksi”, sanoo Orlando.

Suomen Yrittäjänaiset antoi 29.5.2024 lausunnon Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esityksestä (HE 50/2024) eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Lähde: Suomen Yrittäjänaiset

The post Arvonlisäveron alarajahuojennuksen poisto näkyy naisyrittäjien taloudessa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.