CPC Finland on varmistanut projektirahoituksen Rauman Lakarin 32 MW aurinkovoimalalle. Rahoittajana toimii DAL Deutsche Anlagen-Leasing. Lakarin voimalaitos on tällä hetkellä rakenteilla ja valmistuu näillä näkymin huhtikuussa 2024. Valmistuessaan Lakarin voimalaitos tulee olemaan Suomen suurin sähköä tuottava aurinkovoimala. Voimala koostuu yli 58 000 aurinkokennosta, joiden tuotantokapasiteetti on 32 megawattia. Voimala liitetään alueen ylittävään Satavakan 110 kilovoltin sähkölinjaan. Sähköverkkoliityntä tehdään hiljattain valmistuneen sähköaseman kautta, joka takaa saumattoman verkkoliitynnän.

CPC Finland ja Neste Oyj ovat solmineet pitkäaikaisen sähkön ostosopimuksenLakarissa tuotettua aurinkoenergia tullaan käyttämään Porvoon jalostamolla. Neste on maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen tuottaja. ”Investoinnit uusiutuvaan sähköön tukevat Nesteen sitoutumista hiilijalanjälkensä pienentämiseen tuotannossa sekä auttavat saavuttamaan tuotannon hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Aurinkoenergia on yksi yli 100 toimenpiteestä, joilla vähennämme kasvihuonepäästöjä tuotannossamme”, kertoo Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja Markku Korvenranta.

”CPC Finland onnistui jo vuonna 2018 toteuttamaan Suomen ensimmäisen tuulivoimalahankkeen ilman valtion tukea. Hanke toteutettiin projektirahoituksella, jonka mahdollisti Suomen ensimmäisen pitkäaikainen sähkönostosopimus Googlen kanssa. Olemme todella iloisia siitä, että voimme nyt toteuttaa Suomen ensimmäistä projektirahoitettua aurinkovoimalahanketta”, sanoo CPC Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast.

”Olemme innolla tukemassa CPC Finlandia Suomen tähän asti suurimman aurinkovoimalan rakentamisessa. Osaamisemme aurinkovoimala- ja PPA (Power Purchase Agreement ) -projekteissa mahdollisti pitkäaikaisen ja yksilöidyn rahoitusratkaisun projektille”, kertoo Dominik Franz, DAL:in energia- ja infrastruktuurijohtaja.

Lakarin aurinkovoimalan omistaja ja ylläpitäjä on jatkossa CPC Lakarin Aurinkovoima Oy. Yhtiö on CPC Finlandin kokonaan omistama tytäryhtiö

Lähde: CPC Finland Oy | epressi

The post CPC Finland on varmistanut projektirahoituksen Suomen suurimmalle aurinkovoimalalle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.