Työvoiman kysyntä on laskenut vuoden 2022 kysyntäpiikin jälkeen. Syyskuussa 2023 Uudellamaalla ilmoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan noin 17 600 uutta työpaikkaa. Työvoiman kysyntä on lähes puolittunut (-47 %) viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Koko Suomessa pudotus uusien avoimien työpaikkojen määrässä oli maltillisempaa (-36 %). ”On tärkeää muistaa, että viime vuonna Uudenmaan TE-toimistoissa ilmoitettiin ennätysmäärä uusia työpaikkoja. Työvoiman kysyntä on laskenut kysyntäpiikin jälkeen selvästi. Työttömyyden kasvu on kuitenkin kaukana pandemian aikaisista lukemista, eikä kauppakamarin tilannekatsauksen mukaan työttömyyden uskota räjähtävän käsiin lähitulevaisuudessakaan, vaikka ajat pysyvät vaikeina”, sanoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksilleen syyskuussa tekemässä kyselyssä vain kymmenen prosenttia vastaajista raportoi, että yrityksen rekrytointitarve vähenee seuraavan puolen vuoden aikana. Vastaajista 49 prosentin rekrytointitarpeet pysyvät samalla tasolla ja loput kertoivat rekrytointitarpeiden kasvavan tai kasvavan merkittävästi seuraavan kuuden kuukauden aikana. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten rekrytointinäkymät ovat heikentyneet syksystä 2022, vuosi sitten 48 prosenttia vastaajista ilmoitti rekrytointitarpeiden kasvavan.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenkyselyyn vastasi 265 yritystä. Kyselyn vastaajat ovat suurimmalta osalta ylintä johtoa ja johtoa. Kysely tehtiin aikavälillä 6.9.–11.9.2023. Vastaajista 80 prosenttia edustaa alle 50 hengen, 12 prosenttia 50–249 hengen ja 8 prosenttia yli 250 hengen yrityksiä. Vastaajista 45 prosenttia edustaa palveluita, 17 prosenttia kauppaa, 13 prosenttia teollisuutta, 12 prosenttia rakentamista ja 14 prosenttia muuta alaa. Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 400 jäsenyritystä.

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa työssään yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon. Verkostoon kuuluvat Stadin AO, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Taitotalo, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Careeria, STEP-koulutus, Suomen Diakoniaopisto Oy, Laurea, Haaga-Helia, Metropolia, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin seudun kauppakamari. Ennakointikamariverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja etsii konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin. Ennakointikamari tuottaa vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan alueelta.

Lähde: Helsingin seudun kauppakamari

The post Ennakointikamari: Työvoiman kysyntä Uudellamaalla puolittunut vuodesta 2022 – lasku voimakkaampaa kuin koko Suomessa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.