Huhtikuussa 2024 Luonnonvarakeskus (Luke) aloitti koordinoimaan kansainvälistä ilmastonmuutoksen riskeihin keskittyvää hanketta. Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks (IRISCC) on kunnianhimoinen eurooppalainen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnan valmiuksia varautumisessa ja sopeutumisessa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin.

EU:n rahoittama IRISCC edistää monitieteistä tutkimusta ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä. Hankkeessa luodaan alan tutkijoille kansainvälisiä avoimia palveluita, joilla pyritään tukemaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja edistämään Euroopan laajuisia ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja sietokykystrategioita. “Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien ymmärtäminen ja valmius niihin sopeutumiseen on lähitulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää.”, sanoo IRISCC:n varakoordinaattori , Luken tutkimusprofessori Janne Rinne.

Hankkeessa tuotetaan palvelukatalogi, jolla tarjotaan muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin keskittyville tutkijoille pääsy ympäri Eurooppaa sijaitseviin observatorioihin, kokeellisille tutkimusalustoille sekä hyödyntämään alan kehittyneimpiä mallinnustyökaluja ja tietovarantoja.“Olemme ylpeitä saadessamme koordinoida tätä laajaa eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuripalveluita kehittävää hanketta ja tukea tutkimusta, joka kehittää yhteiskuntien varautumista ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin riskeihin.“, toteaa IRISCC:n koordinaattori, Luken tutkimusinfrastruktuuripalvelut yksikön johtaja Sanna Sorvari Sundet.

Kestävämpi tulevaisuus Euroopan laajuisessa yhteistyössä
IRISCC ottaa merkittävän askeleen kohti ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden ratkaisua. Hankkeessa hyödynnetään johtavien eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen monialaista asiantuntemusta kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä.

Hanke on sitoutunut avoimen tieteen käytänteisiin ja edistämään tietotaidon jakamista etenkin tarjoamalla niitä uudelle tutkijasukupolvelle. IRISCC tulee järjestämään kursseja ja työpajoja, joiden tarkoituksena on edistää eri alojen tutkijoiden ja toimijoiden mahdollisuuksia käyttää yhteensovitettuja tutkimuspalveluja vaikuttavaan ja kokonaisvaltaiseen ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien tutkimukseen. “Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on saavuttaa alan tutkijat ympäri maailmaa, ja tiedottaa heille laajasti hankkeen järjestämistä koulutuksista ja kehittämistämme palveluista.”, IRISCC:n projektipäällikkö, Luken johtava asiantuntija Päivi Haapanala.

IRISCC palvelee tutkimusyhteisön lisäksi kaupallisia tahoja, paikallista, kansallista ja kansainvälistä riskienhallintaa, kansainvälisiä järjestöjä, poliittisia päättäjiä ja yhteiskuntaa laajemmin. IRISCC hanke toteutetaan 54 kuukauden aikana 14,5 miljoonan euron budjetilla. Luken lisäksi hankkeessa on mukana 80 kumppania eri puolilta Eurooppaa mukaan lukien 15 kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuria.

Hanketta rahoittaa Euroopan unioni avustussopimuksen numerolla: 101131261.

Lähde: Luonnonvarakeskus LUKE

The post EU:lta lähes 15 miljoonaa euroa tukemaan ilmastonmuutoksen riskien tutkimusta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.