Business Finlandin, Laboren ja VTT:n yhteisen ”Kestävän kasvun ennakointia – visio vihreän siirtymän jälkeisistä vaurauden ajureista” (ForGrowth) -hankkeen julkaisemassa raportissa käsitellään geopolitiikan ja geotalouden vaikutuksia vihreän kasvun pyrkimyksiin. Raportissa tunnistetaan kuusi ulottuvuutta, joista viidessä geopolitiikan vaikutus vihreään kasvuun on enimmäkseen kielteinen. Yksi ulottuvuus, joka kattaa geopoliittiset ja -taloudelliset vaikutukset vihreisiin investointeihin, tarjoaa kuitenkin lyhyellä aikavälillä myönteisiä signaaleja. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa toteutetut teollisuuspoliittiset toimet ovat suunnattu vihreän siirtymän tukemiseen, mikä tarjoaa lyhyen aikavälin positiivisen vaikutuksen investointeihin.

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen uhkaa vihreää kasvua. Nopea paluu monenkeskiseen ja sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ei ole todennäköistä, mutta se olisi parempi vaihtoehto globaalien luonto- ja ympäristöarvojen edistämisen kannalta kuin nykyinen tilanne. “Raporttimme osoittaa selvästi, että geopoliittiset ja geotaloudelliset tekijät voivat merkittävästi hidastaa vihreää kasvua”, kommentoi Petri Rouvinen (Etla). “On tärkeää, että Suomi pysyy sitoutuneena monenkeskiseen yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen, vaikka haasteet kasvaisivatkin”, summaa Matthias Deschryvere (VTT).

Raportti tarjoaa syvällisen katsauksen nykyiseen tilanteeseen ja suosituksia siitä, miten Suomi voi parhaiten navigoida geopolitiikan ja geotalouden muuttuvassa maisemassa säilyttäen samalla sitoutumisensa vihreään kasvuun.

Lisätietoja raportista ja sen tuloksista on saatavilla osoitteessa: https://www.businessfinland.fi/499045/globalassets/julkaisut/PolicyBrief-1-2024_Geopolitiikka-nakertaa-vihreaa-kasvua.pdf

Lähde: Työn ja talouden tutkimus LABORE | STT info

The post Geopolitiikan ja geotalouden ristiriidat uhka vihreälle kasvulle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.